Yritykset ennakoivat GDPR:n vaikuttavan maksukäytäntöihin

Euroopassa joka neljäs yritys ei ole kuullut edes asetuksesta.

Viime perjantaina voimaantullut EU:n tietosuoja-asetus vaatii entistä täsmällisempiä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita. Suomalaiset ja eurooppalaiset yritykset ennakoivat asetuksen vaikuttavan heidän maksukäytäntöihinsä, kertoo Intrum tiedotteessaan.

Ilmoitus

Intrumin helmi-maaliskuussa tekemä eurooppalaisten yritysten maksutapojen ja maksukäyttäytymistä mittaavan tutkimuksen, European Payment Report:n, mukaan 15 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä ennakoi, että tietosuoja-asetuksen soveltamisella tulee olemaan vaikutuksia heidän maksukäytäntöihinsä.

- GDPR ei vaikuta maksutapoihin, vaan pikemminkin siihen, miten maksamisen yhteydessä vastaanotettavaa tietoa käsitellään ja hallinnoidaan. Tietosuoja-asetuksen soveltaminen on pakottanut useat yritykset tarkastamaan vallitsevia käytäntöjään, toteaa Intrumin myynti- ja markkinointijohtaja Juha Iskala.

Euroopassa vähemmän tietoa asetuksesta

GDPR:n tunnettuus Suomessa on kohtalaisella tasolla verrattuna muuhun Eurooppaan. Vain 14 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista yrityksistä kertoi, etteivät ole kuulleet GDPR:stä aikaisemmin.

Euroopassa keskimäärin joka neljäs yritys ei ollut kuullut lainkaan tietosuoja-asetuksesta. Vähiten tietämystä asiasta oli yrityksillä Kreikassa (69 prosenttia), Bosnia & Hertsegovinassa (67 %) ja Sloveniassa (62 %).

Tanskassa vain 2 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi, ettei ole kuullut GDPR:stä, Tsekeissä vastaava luku oli 6 prosenttia, Ruotsissa 9 prosenttia, Portugalissa 11 prosenttia ja Itävallassa 12 prosenttia.

- Tulos kertoo merkittävistä kulttuurieroista eri maiden välillä. Suomessa ja Pohjoismaissa yritykset noudattavat tarkasti heille asetettuja vastuita ja velvollisuuksia, Iskala huomauttaa.

Tutkimuksen mukaan keskimääräinen kulu tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyen koko Euroopassa on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä arviolta 8 000 euroa ja suurissa yrityksissä arviolta 65 000 euroa.

Lue myös: https://ehandel.fi/gdpr-tuonut-lisaa-toita-yrityksille/

Ilmoitus