Posti suunnittelee 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen

”Päätös keskuksen mahdollisesta rakentamisesta tehdään 2022–2023, kun suunnittelun eteneminen on riittävän pitkällä”.

Posti kertoo tänään suunnitelmasta rakentaa yli 100 miljoonan euron uusi logistiikkakeskus Suomessa. Päätös rakentamisesta tehdään vuosien 2022-2023 aikana, kun suunnittelun eteneminen on tarpeeksi pitkällä. Logistiikkajätti kertoo asiasta tiedotteessa.

Jos hanke toteutuu, se on toimintavalmis aikaisintaan tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla.

Ilmoitus

Ennakoimme verkkokauppamarkkinan kaksinkertaistuvan Suomessa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Jotta voimme osaltamme mahdollistaa ja tukea verkkokauppamarkkinan kasvua, suunnittelemme yli 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Suomessa. Investointi on merkittävä ja täysin strategiamme mukainen, sillä toteutuessaan se vahvistaisi kyvykkyyttämme tuottaa tehokkaita, nopeita ja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti optimoituja palveluita koko verkkokauppalogistiikan arvoketju huomioiden, Posti-konsernin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo.

Posti on rakentamassa toiminnastaan modernia ja entistä kannattavampaa, jonka kasvun ytimessä on paketit ja materiaalivirrat. Yhtiö kertoo, että sen nykyiset lajittelukeskukset tukevat verkkokaupan kasvua vielä pitkään, mutta lisäkapasiteetille sekä uuden sukupolven teknologialle on tarvetta. 

Hanke etenee niin, että seuraavassa vaiheessa kartoituksen alla on rakennushankkeesta kiinnostuneet kunnat ja kaupungit Etelä-Suomen alueella. Rakennuspaikan valintaan vaikuttaa muun muassa sijainti, henkilöstön saatavuuden ja työmatkojen kannalta, mutta myös hinta ja mahdollista toteuttaa konsernin kestävän kehityksen tavoitteet. Esimerkiksi energiatehokkuus on keskiössä.

Posti elää suurien investointien aikaa ja se on kertonut jo aikaisemmin yli 100 miljoonan euron investoinnista pakettiautomaattiverkoston kasvattamiseen, digitaalisiin kyvykkyyksiin sekä lajittelu- ja jakelukapasiteettiin.

Yhtiö kertoo lisäksi, että logistiikkayhtiö Transvalin rakenteilla olevan varaston rakennushankkeeseen investoidaan 37 miljoonaa euroa. Varasto Sipoossa on valmis vuoden 2022 aikana.