Ympäristötietoisuus ohjaa ruokavalintoja Pohjoismaissa

Sähköposti edelleen merkityksellisin yhteydenpitoväline asiakaspalveluun.

Ohjelmistoyhtiö Salesforcen tuoreen tutkimuksen mukaan ympäristötietoisuus kasvaa Pohjoismaissa.

- Jopa 60 prosenttia vastaajista katsoi, että ostoksilla ollessaan he välittävät enemmän ympäristöstä ja eettisistä periaatteista kuin vuosi sitten. Naisista näin koki 68 prosenttia, ja miehistä 47 prosenttia. Tiiviimmin asutuilla kaupunkialueilla asuvien joukossa ympäristötietoisuus oli kasvanut 65 prosentin kohdalle, kun taas haja-asutusalueella asuvien parissa osuus oli 47 prosenttia, suomalaisen Netprofile-yrityksen Antti Möller kertoo Ehandelille lähettämässään sähköpostissa.

Ilmoitus

Pohjoismaista kuluttajaa kiinnostaa erityisesti ruuan eettisyys ja ympäristöystävällisyys. Vastaajista jopa 67 prosenttia sanoi olevansa näiden asioiden suhteen edellisvuotta tarkkaavaisempi. Iällä on kuitenkin jonkin verran merkitystä, sillä vuonna 1980 ja sen jälkeen syntyneistä tätä mieltä oli 69 prosenttia vastaajista kun taas ennen vuotta 1964 syntyneistä asiaan yhtyi reilut puolet vastaajista eli 54 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan muu maailma on pohjoismaalaisten kanssa samalla tasolla. Ruuan ja juomien eettisyyden merkitystä pohti kansainvälisesti niin ikään 67 prosenttia vastaajista.

 

Sähköposti suosituin

Tutkimus kartoitti ostokäyttäytymistä ja uusien kanavien käyttöä Pohjoismaissa.

- Esimerkiksi asiakaspalvelussa kuluttajat käyttävät enemmän chatteja, chatboteja ja pikaviestimiä - 39 prosenttia vastaajista - kuin sosiaalista mediaa, jota käytti 26 prosenttia. Eniten käytetty kanava on kuitenkin yhä sähköposti. Uudet ostamisen tavat ovat vasta rantautumassa Pohjoismaihin. Ostoksia tekee pikaviestimissä 10 prosenttia, chatissa 8 prosenttia tai pelikonsolilla 8 prosenttia vastaajista. Ääniohjauksen ja älykaiuttimien välityksellä ostoksia tekee 6 prosenttia vastaajista, Antti Möller koostaa tutkimustuloksia.

Sosiaalisen median käyttö tuotevertailussa on nostanut kahden viimeisen vuoden aikana päätään. Vuonna 2017 sosiaalisessa mediassa tuotetietoutta haki 38 prosenttia vastannaista kun vuonna 2019 näin teki jo miltei puolet eli 47 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Sähköpostin kautta pidetään asiakaspalveluyhteyttä jopa enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vuonna 2017 sähköpostikeskusteluun asiakaspalvelun kanssa turvautui 45 prosenttia vastaajista kun tänä vuonna sähköpostia tähän tarkoitukseen käytti jo 56 prosenttia.

 

Ilmoitus

Kivijalkaliike on edelleen merkityksellinen

Nettikauppa lisääntyy ja monien mukaan se syö kivijalkaliikkeiden olemassaolon kokonaan. Mikä sitten saa asiakkaan vierailemaan fyysisessä liikkeessä?

Vuonna 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan kivijalkaliikkeeseen veti se, että tuotteen sai heti käsiinsä ja sitä pystyi tunnustelemaan. Kolmanneksi tärkeimpänä syynä pidettiin toimitusmaksulta välttymistä.

Tänä vuonna liikkeeseen lähdettiin kyselyn mukaan, jotta tuotetta saattoi tunnustella omakätisesti, kokonaisvaltaisen kauppakokemuksen vuoksi ja kolmantena syynä oli se, että tuotteen sai heti itselleen.

Tutkimuksessa todetaan, että tänä päivänä vähittäiskauppa on muutakin kuin pelkkää kassakauppaa. Se on pikemminkin koko spektri toimintoja, kuten tutkiminen, löytäminen, selailu, ostaminen, palvelun vastaanottaminen ja brändin puolestapuhuminen. Kuluttajien suhtautuminen tällaiseen on muuttunut huomattavasti ja siitä on tullut osa jokapäiväistä elämää.

 

Suosikkimerkkien tärkeimmät piirteet

Tavarapaljouden keskellä kuluttaja on vaativa ja heidän uskollisuutensa vangitseminen vaihtoehtojen viidakossa voi olla vaikeaa. Kuluttajalle tärkeää ovat heille räätälöidyt vaihtoehdot – heidän ehdoillaan.

Tutkimus listasi viisi tärkeintä asiaa kuluttajan suosikkimerkkien kohdalla. Tuotteen on sovittava kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin, ostokokemuksien on oltava eksklusiivia, tuotteita on saatavilla vain rajoitettu määrä, tuote kiinnittää kuluttajan niihin paikkoihin, joita hän suosii ja viidenneksi suosikkimerkin on ymmärrettävä kuka kuluttaja oikeastaan on.

57 prosenttia kansainväliseen kyselyyn vastannaista tekeekin ostoksensa jokin tietty merkki mielessä.

Ohjelmistoyhtiö Salesforcen kolmatta kertaa tehtyä kansainvälistä tutkimusta varten haastateltiin 10 000 ihmistä kautta maailman. Pohjoismaalaisia vastaajista oli 500. Kaikista vastanneista 57 prosenttia oli naisia ja 47 prosenttia asui kaupunkialueella.

Viestintätoimisto Netprofile on Salesforcen suomalainen viestintäkumppani.