Yhä useammalla yrittäjällä työtulo ei oikeuta työttömyysturvaan

Yrittäjät asettavat YEL-vuosityötulon minimiin.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan jo kaksi viidestä uudesta yrittäjästä asettaa eläkkeensä perustana olevana YEL-vuosityötulon minimiin tai sen tuntumaan. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa kertoo tiedotteessa, että kaikista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuuttaa joka viides.

Ilmoitus

Alimmilla YEL-vakuutustasoilla yrittäjä ei saavuta maksamillaan vakuutusmaksuilla ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, vaan etuudet jäävät perusturvaetuuksien tasolle.

- Yhtenä ongelmana on se, että YEL nähdään liikaa vanhuuseläkelähtöisesti. On muistettava, että YEL-eläkkeisiin sisältyy myös työkyvyttömyys- ja perhe-eläke. YEL-tulo vaikuttaa yhä useampaan yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvään kohtaan kuten sairauspäivärahan tasoon, työttömyysturvaan ja ansiosidonnaisten työttömyysturvan määrään sekä vielä moniin perhe-etuuksiin, kertoo Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan puheenjohtaja Susan Äijälä.

Korotuksia YEL-vakuutuksen alarajaaan?

Äijälän mukaan yritystoiminnan alussa määritellylle työtulotasolle ei useinkaan tehdä aikojen saatossa mitään muutoksia vaikka yritystoiminta kasvaa.

- Osa yrittäjistä voi ajatella säästävänsä eläkemaksuista ja pitää näin työtuloaan liian alhaisena yrityksestä saatuun tuloon nähden ja sijoittavat säästyneet rahat muihin kohteisiin. Monet yksityisyrittäjät eivät vain yksinkertaisesti pysty maksamaan kalliita eläkemaksuja. Ehkä olisi viisainta korottaa pakollisen YEL-vakuutuksen alarajaa vastaamaan työttömyysturvan alarajaa, joka on tänä vuonna 12 576 euroa vuodessa. Näin ollen yhä useampi yrittäjä pääsisi Kelan tai työttömyyskassan maksaman työttömyysturvan piiriin, Äijälä toteaa.

Työttömyyskassaan kuulumattomat, niin yrittäjät kuin palkansaajat, voivat saada Kelasta työttömyysajalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 550 euroa nettona kuukaudessa. Sen lisäksi voi mahdollisesti saada toimeentulotukea sekä esim. asumistukea, eli toimeentulo on tällöin äärimmäisen niukkaa.