Vastuullinen tuotanto miltei hintaa tärkeämpi ostokriteeri

Maksujätti Klarna selvitti verkkokaupan suurimmat trendit seuraavan puolentoista vuoden ajalle.

3000 sosiaalisen median vaikuttajaa 21 maassa kertoi näkemyksiään verkkoshoppailusta. Klarnan tutkimuksessa oli mukana myös suomalaisvaikuttajia.

Klarna valitsi tutkimukseen vaikuttajat juuri siksi, että he omaksuvat uudet trendit ensimmäisten joukossa ja ovat nimensä mukaisesti merkittävässä asemassa siinä, mitä suuri yleisö ajattelee, tekee ja ostaa.

Ilmoitus

Tutkimuksen perusteella vaikuttajien vastauksista muodostui kymmenen verkkokaupan trendiä.

 

Klarnan laatima lista verkkokaupan trendeistä:

  1. Verkkokauppa jatkaa kasvuaan ennustettua nopeammin

Tutkimukseen osallistuneet vaikuttajat arvioivat tekevänsä 65 prosenttia ostoksistaan (ei sisällä ruokaostoksia) verkossa seuraavan puolentoista vuoden aikana. Aiempien arvioiden mukaan vain noin 22 prosenttia ostoksista tehdään verkossa vuonna 2023. Jos suuri yleisö seuraa edelläkävijöiden jalanjälkiä, verkkokauppa ohittaa kivijalan aiemmin kuin tähän mennessä on arvioitu.

  1. Fyysisen myymälän rooli muuttuu myyntipisteestä inspiraation lähteeksi

Kivijalkamyymälät eivät kuitenkaan menetä rooliaan. Vaikuttajat kertovat suunnittelevansa ostosten tekemistä sekä verkossa että kivijalkamyymälöissä. Myymälöiden rooli on ennen kaikkea inspiraation tarjoaminen: niihin mennään katselemaan ja sovittamaan, vaikka lopullinen ostopäätös tehtäisiinkin rauhassa kotona. Kolme neljästä (76 %) tutkimukseen osallistuneesta valitsee kivijalkamyymälän siksi, että voi sovittaa ja kokeilla tuotteita.

  1. Verkossa ostamisen taustalla on edelleen pääasiassa kätevyys

Kun vaikuttajilta kysyttiin, miksi he ostavat verkossa, suurimmiksi syiksi nousivat verkkokaupan kätevyys ja ajan säästämiseen liittyvät syyt. Shoppailu verkossa on helppo mahduttaa omaan aikatauluun, verkossa uudet tuotteet löytää helposti ja hintojen vertaileminen on helppoa. Kaiken kaikkiaan verkossa ostamisen koetaan säästävän aikaa.

  1. Mobiili dominoi verkkokaupassa

Vaikuttajat kertovat, että he käyttävät mobiilia valtaosaan (noin 65 %) verkkoshoppailustaan, joten verkkokauppiaiden on syytä kiinnittää mobiilikokemukseen entistä enemmän huomiota. Vaikka maailma siirtyy yhä enenevässä määrin mobiilin, vaikuttajat kertovat tekevänsä noin 30 prosenttia verkko-ostoksistaan yhä tietokoneella.

  1. Muiden käyttäjien arviot vaikuttavat kasvavassa määrin luottamuksen syntymiseen verkkokaupassa

Muiden käyttäjien positiiviset arviot kipusivat kolmannelle sijalle, kun vaikuttajilta kysyttiin, mikä saa heidät valitsemaan tietyn brändin tai tietyn verkkokaupan. Positiivisten arvioiden edelle ylsivät vain laatu ja brändin arvot.

Ilmoitus
  1. Vastuullinen tuotanto on lähellä ohittaa hinnan ostokriteerinä

Laadun, brändin arvojen ja muiden käyttäjien positiivisten arvioiden jälkeen tärkeimpinä valintakriteereinä brändille tai verkkokaupalle vaikuttajien keskuudessa olivat hinta neljännellä sijalla ja vastuullinen tuotanto viidentenä. Vastuullisuuden nousu tärkeimpien valintakriteerien listalla näkyy myös muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa, ja se todennäköisesti ohittaakin hinnan lähitulevaisuudessa.

  1. Shoppailu sosiaalisessa mediassa kasvaa

Ostosten tekeminen sosiaalisen median alustoilla – etenkin Instagramissa – jatkaa kasvuaan. Vaikuttajat saavat suurimman osan shoppailuinspiraatiostaan sosiaalisesta mediasta, mutta lisäksi neljä viidestä (81 %) heistä aikoo myös jatkossa tehdä ostoksia sosiaalisen median kanavien kautta. Valtaosa vaikuttajista (81 %) myös seuraa lempibrändejään sosiaalisessa mediassa.

  1. Edelläkävijät toivovat helppoa sisältöä shoppaillessaan verkossa

Vaikuttajat toivovat brändeiltä lyhyttä ja helposti lähestyttävää sisältöä, ohjevideoita ja juuri heille personoitua sisältöä. Sisällön merkitys korostuu erityisesti verkkokauppasovelluksissa: hyvä sisältö on toimivuuden jälkeen yksi tärkeimmistä syistä ladata sovellus.

  1. Kysyntä vaihtoehtoisiin, joustaviin maksutapoihin kasvaa merkittävästi

Pankki- ja luottokortit ovat yhä suosituimpia maksuvälineistä verkossa, mutta erilaiset maksusovellukset ja joustavammat maksutavat ovat kasvussa. Uusissa maksamisen sovelluksista vaikuttajia houkuttelee helppous ja taloudellinen joustavuus.

Esimerkiksi Klarnan avulla kuluttaja voi tilata tuotteen kotiin, sovittaa ja kokeilla sitä, ja vasta ostopäätöksen tehtyään maksaa tuotteen. Tällaiset joustavammat tavat maksaa kiinnostavat tutkimuksemme mukaan vaikuttajia, Klarnan Suomen markkinointijohtaja Jannica Nyman toteaa.

  1. Kuluttajat pyrkivät yhdistämään kivijalka- ja verkkokauppakokemukset

Lähes puolet (48 %) vaikuttajista kertoo, että eniten verkkokaupassa ärsyttää se, ettei tuotteita voi kokeilla tai sovittaa etukäteen. Siksi showroom-ilmiö onkin kasvussa, eli kuluttajat kokeilevat tuotteita kivijalkamyymälöissä ja ostavat sitten verkossa. Noin 60 prosenttia vaikuttajista kertoo toimineensa tai aikovansa toimia näin seuraavan puolentoista vuoden aikana. Aiemmin showroom-ilmiötä pidettiin pelkästään haitallisena kivijalkamyymälöille, mutta uusien teknologioiden avulla brändit pystyvät yhdistämään myymälä- ja verkkokauppakokemuksen saumattomasti.

 

Klarna teetti kyselyn, jossa 3 206 sosiaalisen median vaikuttajalta kysyttiin heidän näkemystään verkossa shoppailusta 2020–2021. Tutkimuksessa haastateltiin vaikuttajia 21 maasta, mukaan lukien Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Pohjoismaista ja muualta Euroopasta.

Tutkimus toteutettiin ennen koronaa. Tiettyjen brändien suosiminen, verkkokaupan suosion kasvun perimmäiset syyt ja se, mitä verkkokauppakokemukselta haluamme ovat melko pysyviä tekijöitä, joihin nykytilanne ei vaikuta. Koronatilanne on kuitenkin saanut myös aiempaa useamman ensikertalaisen kokeilemaan verkossa ostamista. Emme voi vielä sanoa, jatkavatko nämä kokeilijat verkossa shoppailua tilanteen normalisoiduttua, Klarna kertoo.