Uusi strategia: ”Ilmastoneutraali ja kiertotaloudellinen vuoteen 2030 mennessä”

Ilmastoasiat ja vastuullisuus ovat nyt iso trendi – eilen myös Dustin ilmoitti nostavansa kestävän kehityksen työn seuraavalle tasolle.

Dustin sanoo lanseeraavansa uuden strategian, joka koostuu kolmesta alueesta: ympäristö, kiertotalous ja sosiaalinen tasa-arvoisuus. Tavoitteena on olla täysin ilmastoneutraali vuoteen 2030 mennessä.

Esittelemme vuodelle 2020 asettamiemme tavoitteiden tulokset ja nostamme rimaa entisestään viemällä vastuullisuustyömme seuraavalle tasolle, Dustinin yritysvastuujohtaja Henrik Lampa kertoo tiedotteessa.

Ilmoitus

Dustinin tavoitteena on olla ilmastoneutraali koko arvoketjun läpi, olla täysin kiertotaloudellinen ja toteuttaa sata eri toimenpidettä sosiaalisen tasa-arvon edistämiseksi.

Käytännössä uudet tavoitteemme tarkoittavat muun muassa siirtymistä ilmastoneutraaleihin toimituksiin ja tuotannon sijoittamista tehtaisiin, jotka saavat energiansa aurinko- sekä tuulivoimaloista. Jatkamme myös investoimista kiertotalousmalleihin, joissa laitteiden uudelleenkäyttö on erittäin tärkeä osa työtämme, Henrik Lampa sanoo edelleen.

Tulevaisuudessa yhtiön tasa-arvotyö ulottuu omaa toimistoa pidemmälle koko toimitusketjuun, myös tehtaan työntekijöihin.

Uskomme monimuotoisuuteen ja osallistamiseen, jossa otamme huomioon kaikki lahjakkuudet sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta. Pelkästään viimeisten viiden vuoden aikana naisten osuus Dustinin konsernijohdossa on noussut yhdeksästä prosentista lähes 50 prosenttiin. Sosiaalinen tasa-arvo koskee samalla myös Aasiassa sijaitsevien tehdastyöntekijöiden oikeuksia, Henrik Lampa sanoo.

Samalla Dustin toivoo innostavansa myös alan muita toimijoita osallistumaan positiiviseen yhteiskuntakehitykseen.

Toivoisimme, että alalla tehtäisiin enemmän yhteistyötä, koska olemme kaikki samojen haasteiden edessä. Vaikutusten lisäämiseksi uskon, että ala hyötyisi paremmasta yhteistyöstä valtavasti. Jotta onnistuisimme saavuttamaan Dustinin korkeat kestävän kehityksen tavoitteet, olemme täysin riippuvaisia muista arvoketjun toimijoista. Teemme siis kaikkemme saadaksemme mukaan myös muita yrityksiä, joilla on samat arvot ja joiden kanssa voisimme tehdä yhteistyötä, Henrik Lampa toteaa.