Tilastokeskus: Kuluttajilla vahva luottamus omaan talouteensa

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi.

Ilmoitus

Kuluttajien luottamus talouteen pysyttelee hyvällä tasolla. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 17,2, kun se joulukuussa oli 16,1 ja marraskuussa 18,3. Viime vuoden tammikuussa luottamusindikaattori sai arvon 24,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–18. tammikuuta 1 154 Suomessa asuvaa henkilöä.

Tilastokeskuksen mukaan luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja mahdollisuuksistaan säästää paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Odotukset näistä olivat hyvin valoisat, säästämisen osalta valoisimmat koskaan.

Ilmoitus

Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyivät tammikuussa ennallaan. Kuva työttömyydestä oli kohtuullinen mutta odotus Suomen taloudesta pessimistinen.

- Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni tammikuussa. Näkemys omasta taloudesta taas säilyi ennallaan ja arvio säästämismahdollisuuksista parani myös vuodessa selvästi, Tilastokeskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Hyvä ajankohta säästämiselle

Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat tammikuussa erittäin hyväksi. Työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla yhä hieman vähentynyt viime aikoina.

Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle ja hyvänä myös kestotavaroiden ostamiselle mutta ei niinkään lainanotolle. Rahankäyttöaikeet vuoden sisällä kestotavaroihin olivat tammikuussa hyvin vaisut.

Pohjois-Suomissa kova usko

Tammikuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori 19,8) ja heikointa Itä-Suomessa (12,2).

Väestöryhmistä alemmat toimihenkilöt olivat optimistisimpia (25,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (8,6).