Stockmann julkaisi saneerausohjelmaehdotuksen

”Yhtiön liiketoiminta on saneerausohjelmassa kuvatuilla toimenpiteillä tervehdytettävissä ja edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen olemassa.”

Stockmann kirjoittaa tänään lähetetyssä tiedotteessa, että saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan sekä verkkokaupan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkamiseen Stockmann-konsernin omistuksessa. Lindexin kassavirrat tukevat saneerausohjelman maksuvelvoitteiden hoitamista.

Saneerausohjelma ei sisällä merkittäviä työvoiman vähennyksiä.

Ilmoitus

Ohjelmalle on suurimpien velkojien, velkojatoimikunnan ja suurimpien osakkeenomistajien (edustaen 45.3 % osakkeista ja 62.6 % äänistä) kannatus ja yhtiön hallituksen ja johdon tuki ja sen kesto on kahdeksan vuotta.

Haluamme kiittää yhtiön velkojia, selvittäjää ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Saneerausohjelmaehdotuksen sisältämillä ratkaisuilla pääsemme arviomme mukaan kaikkien osapuolten kannalta parhaimpaan lopputulokseen. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on ollut yhtiön omistajilta, hallitukselta ja johdolta vastuullista toimintaa, joka yhdessä jo tehtyjen toimenpiteiden, kuten kustannustason sopeuttamisen, strategian uudistamisen, prosessien järkeistämisen ja monien muiden operatiivisten toimien kanssa varmistaa Stockmannin tulevaisuuden edelläkävijänä muodin, kodin ja kauneuden saralla. Saneerausohjelma mahdollistaa myös vuosille 2021–2028 suunnitellut ja yhtiön kehittämisen kannalta välttämättömät investoinnit, Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen kirjoittaa tiedotteessa.

Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen jätti yhtiön saneerausohjelmaehdotuksen Helsingin käräjäoikeuteen tänään.