Norjan sokeriverosta hitti ruotsalaiselle verkkokauppayritykselle

Nousua  220 prosenttia kun vero astui voimaan.

Ilmoitus

Net Trading Group (NTG) -yrityksen netissä toimiva makeiskauppa Maxgodis.se on kehittynyt vahvasti aloituksesta vuonna 2014 lähtien. Syksyllä Ehandel.se kertoi, että vuonna 2017 ensimmäisen puolen vuoden aikana heidän liikevaihtonsa oli noin 1,2 miljoonaa euroa jo ensimmäisen neljänneksen aikana, mikä tuolloin oli kasvua 313 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon 2016.

Tammikuu 2018 ei osoittanut trendin laskua tässä suhteessa – sen sijaan yritys aloitti uuden vuoden kunnon liikevaihdon kasvulla. Se kasvoi nimittäin 1,5 miljoonasta eurosta 4,8:aan. Kasvua oli 220 prosenttia verrattuna tammikuuhun 2017.

”Myyntibudjetti ylittyi huomattavasti”

Syynä tähän arvellaan olevan Norjan, missä Maxgodis myös toimii,  keskustelua herättänyt päätös, joka tuli voimaan tammikuun ensimmäinen päivä 2018.  Silloin voimaan astui nimittäin Norjan hallituksen uusi säännös korkeammasta makeisverosta. Tähän NTG vastasi alentamalla tuotteidensa hintoja, mikä tuotti odottamattoman vaikutuksen verkkokauppaan.

- Korkeampi sokerivero, josta Norjan hallitus päätti ja joka astuu voimaan Norjassa tammikuun ensimmäisestä päivästä 2018 alkaen, on saanut osakseen paljon huomiota mediassa ja on vaikuttanut NTG:n myyntiin paljon odotettua positiivisemmin. NTG ylitti myyntibudjetin merkittävästi tammikuussa 2018, yritys kiteyttää lehdistötiedotteessaan.

Tähtää 7 miljoonaan euroon tänä vuonna

Vuoden 2018 tavoite on nyt lyöty lukkoon.

- Vahvaa vuoden aloitusta ja kasvun jatkumista ajatellen vahvistamme jälleen liikevaihdon tavoitteeksi 7 miljoonaa euroa vuodelle 2018, sanoo yrityksen tj Morten Hansson.

Samalla yritys jättää taakseen tapahtumarikkaan vuoden 2017.  Koko vuoden 2017 liikevaihtoa, 3,6 miljoonaa euroa, voi verrata yrityksen  vuoden 2016 liikevaihtoon, joka oli 1,2 miljoonaa euroa.

Uusi osakas antoi 640 000 euron  lisän

Yritys ilmoittaa myös vaihtavansa makeisten toimittajansa vuoden 2018 alkupuolella. Vaihto tapahtuu asteittain maaliskuun – kesäkuun aikana ja uusi toimittaja tulee olemaan Orvelin Group, jonka sanotaan olevan Ruotsin suurin makeistuoteketju joka myös on toimittajina usealle verkkokaupalle.

Ilmoitus

Orvelin Groupista tulee myös NTG:n osakas. Näin suunnatun annin jälkeen, jonka tuloksena uudet osakkaat toivat 640 000 euroa NTG:hen.

- Vaihto Orvelin Group:iin antaa NTG:lle huomattavasti paremmat ostoehdot ja marginaalit, jotka tulevat näyttäytymään vuoden 2018 aikana, kommentoi Morten Hansson.

Ahvenanmaan varasto vaikutti miinustulokseen

Vuoden 2017 aikana NTG aloitti myös toimintansa Ahvenanmaalla, missä yritys muun muassa panosti uuteen varastoon ja käynnisti verkkokaupan Maxikarkki.fi.

Tämä osoittautui tosin kalliiksi  ja vahvasti kasvavasta liikevaihdosta huolimatta, varaston oletetaan olleen yksi syistä siihen, että yrityksen liiketoiminnan tulos osoitti vielä suurempaa tappiota kuin edellisenä vuonna.  Vuoden 2017 tulos oli -590 000 euroa, mitä voi verrata vuoden 2016 tulokseen -370 000 euroa.

- Liiketoiminnan tuloksesta, -590 000 euroa, voidaan 190 000 euroa katsoa olevan peräisin suunnitelluista Suomen toiminnan perustamiseen liittyvistä kertaluontoisista kustannuksista.