Myös maaseudulla tarvitaan digitaalista osaamista

"Useilla yrityksillä ei ole myöskään käsitystä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota heidän liiketoimintaansa".

Ilmoitus

Lahden ammattikorkeakoulu käynnistää digitaalisen markkinoinnin valmennuksen, joka on tarkoitettu maaseudun yrityksille. Valmennus käynnistyy perjantaina 14.12. tilaisuudella, jossa kuullaan yritysten kasvutarinoita ja käytännön vinkkejä digitaaliseen markkinointiin.

Tammikuussa 2019 alkavan valmennuksen sisältönä ovat mm. kotisivut, verkkokauppa, Googlen markkinointityökalut, sosiaalinen media ja sisällöntuotanto sekä markkinoinnin automaatio. Valmennus toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun Digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille -hankkeessa. Hanke saa tukea Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020.

Uusia mahdollisuuksia

Digitaalinen markkinoinnin kehittäminen antaa uusia mahdollisuuksia erityisesti maaseudun yrityksille, joilla on pitkien etäisyyksien takia haasteita asiakkaiden tavoittamiseen. Digitaalisen markkinoinnin ratkaisut ja verkkokauppa mahdollistavat asiakkaiden tavoittamisen mistä tahansa, riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Digitaalisella tieto- ja viestintätekniikalla on myös mahdollista tukea vuorovaikutusta ja toimintaa alueiden välillä.

- Asiakkaiden tiedonhankinta on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sillä on merkittävä vaikutus ostopäätöksiin. Useat tutkimukset osoittavat, että digitaalisuudella on selvä yhteys yritysten liiketoiminnan kasvuun. Silti suurin osa pk-yrityksistä ei osaa hyödyntää tätä kysyntää. Useilla yrityksillä ei ole myöskään käsitystä siitä, minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tarjota heidän liiketoimintaansa, sanoo Digitie-hankkeen projektipäällikkö Lotta Toivonen tiedotteessa.

Erityisesti pienille yrityksille digimarkkinointi tuo uudenlaisia mahdollisuuksia erottua isoistakin kilpailijoista, sillä digimarkkinoinnin kohdentamismahdollisuudet tuovat aivan uudenlaisen mahdollisuuden erottua tavoitellun kohderyhmän tietoisuudessa.

Digitie-hankkeessa toteutetaan Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille suunnattu digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli. Koulutukset järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana alueellisesti lähellä yrittäjiä, ja ne koostuvat kaikille avoimista tietoiskuista sekä pienemmälle ryhmälle järjestettävästä käytännönläheisestä valmennusohjelmasta.