Kaupan liitto: Alan päästöt laskevat tehokkaasti, mutta ei riittävästi

”Kaupan hiili-indeksin mukaan alan kasvihuonekaasut vähenivät 8 prosenttia vuonna 2020”.

Kaupan liitto kertoo tänään, että alan hiilidioksipäästöihin panostetut toimet näkyvät, mutta hiili-indeksin perusteella päästöjen nykyinen laskuvauhti ei riitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuonna 2035.

Viime vuonna kaupan alan kokonaispäästöt (suorat päästöt, kylmäaineet, sähkö, lämpö) laskivat 8 prosenttia, tuoreen hiili-indeksin mukaan.

Ilmoitus

Kaupan liitto toteaa tiedotteessa, että kokonaispäästöjen lasku 8 prosentilla kertoo, että kaupan toimiala ja sen edelläkävijäyritykset tekevät paljon päästöjen vähentämisen eteen. Erityisesti, kun huomioidaan liikevaihdon samanaikainen kasvu.

Kaupan hiili-indeksin mukaan tämä ei kuitenkaan riitä vaan koko toimialan hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä vaatisi 10-13 prosentin päästöjen vähennyksen vuositasolla.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen kaupan alalla vuoteen 2035 mennessä edellyttää alaan kohdistuvia politiikkatoimia, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo tiedotteessa.

Tärkeimpiä keinoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on palvelualojen matalampi sähköverokanta, vuonna 2020 julkaistun kaupan vähähiilisyyskartan mukaan.

Matalamman sähköveron kannustamalla sähkönkäytön lisäämisellä kaupat voivat luopua nopeammin fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta, Mari Kiviniemi sanoo.

Kaupan liitto teki kyselyn keväällä 2021 ja sen mukaan kaupan alan sähköistymisellä voidaan pienentää hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Päästöhyöty tällä tavalla on yli 8-kertainen suhteessa lisääntyvän sähkönkäytön aiheuttamiin päästöihin.

Hiili-indeksi osoittaa, että nykyiset päästövähennykset vuosittain eivät riitä tavoitteen saavuttamiseen, vaan päästövähennysten kulmakertoimen on oltava jyrkempi. Palvelualojen sähköveron palauttaminen teollisuuden tasolle mahdollistaa toimialalle reitin hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja kannustaa hiilijalanjälkeä pienentäviin investointeihin, Kaupan liiton ekonomisti ja hiili-indeksin luonut Bate Ismail sanoo.

Kaupan liitto seuraa päästöjen kehitystä hiili-indeksin kautta ja raportoi kehityksestä jokaisen vuoden lokakuussa. Hiili-indeksissä ei oteta huomioon alan yritysten tekemää kompensaatiota.

Ilmoitus

Hiili-indeksiä voi seurata täällä.