”Elämme jo lähitulevaisuudessa tekoäly-yhteiskunnassa”

Tekoälyn ja matematiikan mahdollisuuksia käsittelevä konferenssi Jyväskylässä.

Ilmoitus

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja kansainvälinen ECCOMAS-järjestö järjestävät tekoälyn ja matematiikan mahdollisuuksia käsittelevän konferenssin. Kansainvälisessä konferenssissa tutkittiin tekoälyn ja laskennallisten tieteiden haasteita ja mahdollisuuksia teollisuuden sovelluskohteissa. Osallistujia oli Suomen lisäksi Japanista, Intiasta, Yhdysvalloista ja eri EU-maista.

– Konferenssi on tietääkseni ensimmäinen, jossa laskennallisten tieteiden alueen ongelmiin paneudutaan näin monipuolisesti tekoälyn menetelmiä hyödyntäen ja toisaalta esitellään kuinka matemaattisilla menetelmillä voidaan tehostaa merkittävästi tekoälyn menetelmiä, konferenssin puheenjohtaja, professori Pekka Neittaanmäki kertoo tiedotteessa.

Ilmoitus

Tekoäly uudelle tasolle

Ranskan tiedeakatemian jäsen, akateemikko Olivier Pironneau luennoi tänään Jyväskylän yliopiston kansainvälisessä konferenssissa kuinka matemaattiset menetelmät nostavat tekoälyn tehokkuuden uudelle tasolle, jolle esimerkiksi pelkällä ohjelmoinnilla ei päästä.

Laskennallisten tieteiden avulla voidaan parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta useilla eri aloilla. Myös tekoälyn merkitys ja sovelluskohteet lisääntyvät nopealla tahdilla. Tekoäly voi tarjota yrityksille valtavan kilpailuedun ja luoda yhdessä laskennallisten tieteiden kanssa täysin uusia ongelmanratkaisutapoja.

Tulevaisuudessa sekä tekoälyn että laskennallisten tieteiden on pystyttävä luomaan mahdollisimman paljon lisäarvoa kaikille tahoille; ei pelkästään teollisuudelle ja käyttäjille, vaan myös yhteiskunnalle. Siksi on tärkeää perehtyä sekä niihin haasteisiin että mahdollisuuksiin, joita alojen soveltaminen yritysmaailmaan ja nykypäivän monimutkaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin synnyttää.

Kehittymistä ei voi pysäyttää

Professori Yoshiyasu Takefuji esitelmöi aiheesta, miten tekoälyn kehittymistä ei voi pysäyttää.

– Elämme jo lähitulevaisuudessa tekoäly-yhteiskunnassa ja pienen maan, kuten Suomen, on vakavasti pohdittava millainen koulutus lapsille annetaan, mikä on voittoa tavoittelevien organisaatioiden rooli ja mitä uudistuksia yhteiskuntamme tarvitsee, Takefuji sanoo tiedotteessa.

Professori Takefuji esitti myös mm. seuraavia todennäköisiä skenaarioita:

– Koulutusta on uudistettava radikaalisti ja opetettava modulaarisuutta ja käsitteellisyyttä tekoäly-yhteiskunnassa.Tekoälyjärjestelmät korvaavat monet ihmisten työt. Rikkaiden ja köyhien välistä kuilua paikkaamaan saatetaan tekoälyjärjestelmiä joutua verottamaan. Koulutettu tekoäly voi kunnollisella tietoaineistolla suoriutua maa- ja vesirakentamisessa paljon paremmin kuin lahjakkaimmat insinöörit.