Columbia Roadin raportti tarkastelee digitaalisen kuluttajamyynnin trendejä

Tärkeimmät asiat on tiivistetty tuoreeseen raporttiin.

Digital Sales 2025 - Trend Report. Columbia Road julkaisi laajan raportin, jossa analysoidaan digitaalisen kuluttajamyynnin muuttuvaa kenttää ja siihen on tiivistetty viimeisimmät trendit. 

Trendit esitellään osana viittä asiakaspolun eri vaihetta, jotka ovat tietoisuus, harkinta, ostaminen, toimitus, käyttö sekä asiakasuskollisuus. Jokaisen trendin kohdalla nostetaan niin ikään esiin mielenkiintoisia esimerkkejä maailmalta.

Ilmoitus

Uusien digistrategioiden avulla voidaan parhaimmillaan luoda kokonaan uusia liiketoimintamalleja. Yritysten kilpailukyvyn varmistamiseksi toivomme, että raportti inspiroi kokeilemaan uudenlaisia ratkaisuja, joita vain digitaalisuus mahdollistaa. Vaikka useimmat raportissa käsiteltävät trendit ovat suoraan sovellettavissa käytäntöön, mukana on myös esimerkkejä, jotka toimivat puhtaasti inspiraationa, Columbia Roadin General Manager Eero Martela kertoo tiedotteessa.

Megatrendit

Columbia Roadin mukaan raportissa on neljä erityistä megatrendiä.

Ensimmäisenä näistä tulee ”On Demand”. Ostamisen on oltava mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista. Onlineostokset johtavat enenevissä määrin siihen suuntaan, että asiakas saa kaiken toimitettua heti - minne tahansa.

Toiseksi yrityksillä on laajalti tietoa asiakkaidensa tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Personointiin johtava tieto on kuitenkin ripoteltuna eri järjestelmiin. Yritysten olisikin panostettava kehittämään liiketoimintoja, joilla he tavoittavat niche-asiakasryhmiä. Data auttaa niin ikään viestimään oikealla tavalla.

Kolmanneksi isot Amazonin kaltaiset alustat vain voimistavat otettaan ja yritysten on jatkossa valittava strategia, joka liittyy esimerkiksi edellä mainittuun giganttiin.

Neljänneksi vastuullisuus on valttia ja asiakkaat odottavat sitä sekä läpinäkyvyyttä.

Columbia Road on digitaaliseen myyntiin erikoistunut teknologiakonsultointiyhtiö. Se työllistää noin 70 henkilöä Helsingissä ja Tukholmassa.

Koko raportin voit lukea täältä.

Ilmoitus