Ahvenanmaan ja muun Suomen välinen tulliselvitys uudistuu

”Muutokset ovat osa EU:n tullilainsäädännön pitkäaikaista uudistusta, mikä edellyttää uusia sähköisiä tulli-ilmoituksia.”

Ahvenanmaa on osa Euroopan Unionin niin kutsuttua erityistä veroaluetta, jonka vuoksi muualta Suomesta Ahvenanmaalle kuljetettavista tavaroista on tehtävä tulliselvitys, lainsäädännön mukaan.

Tulli kertoo tehneensä tiivistä yhteistyötä Ahvenanmaan liike-elämän ja lääninhallituksen kanssa unionin tullilainsäädännön uudistamiseksi, ja yhteistyö jatkuu.

Ilmoitus

Uudistuksessa edellytetään, että kaikki tulli-ilmoitukset on toimitettava sähköisessä muodossa ja että jäsenvaltioiden on uusittava tietojärjestelmänsä vuosina 2016–2025. Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Ahvenanmaan yritysten ja lääninhallituksen kanssa ja pyrkineet löytämään mahdollisimman toimivia ratkaisuja tavaroiden liikkuvuuteen lainsäädännön puitteissa. Tavoitteenamme on saada Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä mahdollisimman sujuva tulliselvitys, joka vastaa liike-elämän tarpeita. Sähköisten palvelujen kehittäminen puolestaan ​​tukee tätä työtä, tullitarkastaja Sture Skinnar, joka on Ahvenanmaan tulli-asiakasyhteistyöryhmän puheenjohtaja, kertoo Tullin ruotsinkielisessä tiedotteessa.

Huhtikuussa 2021 otetaan käyttöön uusi tullauspalvelu yrityksille. Tulli on antanut yrityksille yleiset ohjeet muutoksesta verkkosivuillaan.

Helmikuussa avautuu verkkopalvelu yksityishenkilöille, mutta Ahvenanmaalla mahdollisuus käydä henkilökohtaisesti tullikonttorissa jatkuu toistaiseksi myös tämän jälkeen.

Tulli kertoi uudistuksista tiedotteessa tänään.

 

Esimerkkejä erilaisista tullaustilanteista voi käydä katsomassa täällä.