Verkkokauppa.comille ennätysmyynti loppuvuonna

Kasvua 22 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ilmoitus

Verkkokauppa.comin annettua ennakkotietoa kaksi kertaa lopullinen tulos kertoo liikevaihdon kovasta kasvusta. Se kiihtyi neljännellä vuosineljänneksellä 22 prosenttia  loppuvuotta kohti ollen 156 miljoonaa euroa. 

Yritys ilmoittaa tiedotteessa, että nelljännen vuosineljänneksen ennätysmyynti saavutettiin onnistuneella Black Friday -kampanjalla ja joulusesongilla. Black Fridayn aikana yhtiö rikkoi omat ennätyksensä sekä nettikaupassa että kaikissa myymälöissä.

Ilmoitus

- Markkina jatkui kireänä ja kilpailtuna kasvaen GfK:n mukaan loka-joulukuussa ainoastaan 0,7 prosenttia. Verkkokauppa.com reagoi kiristyneeseen markkinaan markkinointipanostuksien merkittävällä lisäyksellä ja aggressiivisella hinnoittelulla. Voimakkaiden panostuksien ansiosta yhtiön markkinaosuus kasvoi merkittävästi viimeisen vuosineljänneksen aikana lähes kaikissa tuotealueissa myynnin kasvaessa yli 60 prosernttia useissa tuotealueissa, toimitusjohtaja Panu Porkka sanoo tiedotteessa.

Matalampi marginaali

Neljännen vuosineljänneksen myyntikate oli 14,7 prosenttia ja liiketulosmarginaali 3,8 prosenttia liikevaihdosta. Matalampi liiketulosmarginaali johtui yrityksen mukaan lähinnä loppuvuoden merkittävistä markkinointipanostuksista sekä matalammasta myyntikateprosentista. Koko vuoden osalta kulujen nousua selittävät kasvaneet markkinointipanostukset sekä Raision myymälän avaamisesta aiheutuneet henkilöstökulut.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi keskipitkän
aikavälin tavoitteiden mukaisesti 11 prosenttia ollen 478 miljoonaa euroa.
Ensimmäisen vuosipuoliskon vaisun kasvun jälkeen yritys onnistui
kasvustrategiansa mukaisesti kasvattamaan liikevaihtoaan merkittävästi toisella
vuosipuoliskolla. Verkkokauppa.com ilmoitti yhtiötiedotteessaan 12.12.2018
siirtyvänsä IFRS tilinpäätösstandardien mukaiseen raportointiin tarjotakseen
sijoittajille vertailukelpoista taloudellista tietoa. Vuoden 2018 IFRS:n
mukainen liiketulos oli 13,3 miljoonaa euroa ja kauden tulos 9,3 miljoonaa
euroa.

Panostuksia nettikaupan asiointikokemuksen parantamiseksi

Päivitetyn liiketoimintasuunnitelman
jalkauttaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö on tehnyt merkittäviä
parannuksia nettikaupan asiointikokemuksen parantamiseksi ja personoimiseksi.

- Verkkokauppa.comin kehitystä ja panostuksia ohjaa vahvan kasvun jatkuminen myös tulevaisuudessa. Yhtiön tavoite on voittaa aggressiivisesti markkinaosuuksia kasvussaan kohti miljardiyhtiötä. Yhtiö tulee tänä vuonna lanseeraamaan uuden kategorialaajennuksen, josta tiedotetaan kevään aikana. Tämän lisäksi yhtiö panostaa merkittävästi eri markkinointikanaviin tavoittaakseen laajemman asiakaskunnan ja jatkaa monikanavaisen asiointikokemuksen kehittämistä, Porkka sanoo.

Tämän vuoden osalta yhtiö odottaa
kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja aggressiivisen hinnoittelun
jatkuvan. Kovaan kilpailuun yhtiö vastaa tiukalla hinnoittelulla sekä
tarjoamalla paremman saatavuuden ja laajemman valikoiman kuin kilpailijansa.
Kasvua tukevat tulevaisuudessa kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja kaupan
kiihtyvä siirtyminen verkkoon ja mobiiliin.