Tutkimus: Uusien teknologoiden tuntemus vielä alhaista

Alle 20 prosenttia osaa selittää, mikä tekoäly tarkoittaa.

Ilmoitus

Tekoälyn hyödyntäminen ja datalähtöinen viestintä sekä liiketoiminnan kehittäminen ovat kasvavia trendejä. Siitä huolimatta uusien teknologioiden tuntemus on vielä alhaista, kertoo Mynewsdeskin uusi selvitys.

Mynewsdeskin uusi e-kirja The Data-Driven Mindset selvittää, kuinka viestijät, markkinoijat ja yritysjohtajat hyödyntävät dataa sekä strategisessa että operatiivisessa päätöksenteossa. E-kirja on toteutettu yhteistyössä Mentionin kanssa ja voit ladata sen kokonaisuudessaan täältä.

Ilmoitus

Selvitys kertoo, että vain 17% prosenttia vastaajista ymmärtää tekoälyn hyödyntämistä tarpeeksi hyvin osatakseen selittää jollekulle toiselle, kuinka tekoäly toimii tai miten sitä käytetään.

- Tekoälyn ennustetaan mullistavan PR- ja viestintäalan samalla tavalla kuin internet aikanaan teki, mutta harva tietävää oikeastaan kuinka. Tekoäly mahdollistaa suurien datamäärien prosessoimisen reaaliajassa, sanoo Mynewsdeskin CMO Jonathan Bean lehdistötiedotteessa.

Viestinnältä vaaditaan koko ajan enemmän. Ihmiset haluavat arvopohjaisia tavaramerkkejä, jotka kantavat yhteiskuntavastuuta, mutta pystyvät samanaikaisesti tarjoamaan personoidun asiakaskokemuksen. Se on yhtälö, joka on usein vaikea ratkaista pelkästään inhimillisillä resursseilla, Bean jatkaa.

Harvat yritykset perustavat päätöksensä dataan

Datalähtöinen päätöksenteko vaatii yhdistelmän oikean teknologiaa, osaamista ja innovaatiota tukevaa yrityskulttuuria. Mynewsdeskin selvityksen tulokset paljastavat, että vain noin viidesosa yrityksistä tekee säännönmukaisesti dataan perustuvia päätöksiä. Lisäksi puolet vastaajista kertoo, että heidän organisaationsa yrityskulttuuri ei tue dataan perustuvia prosesseja.

Datalähtöiselle työskentelylle löytyy myös muita haasteita. Yli puolet PR- ja viestintätehtävissä työskentelevistä kokee, että heillä ei ole aikaa hyödyntää dataa päätöksenteossa.

Datan kerääminen sitä vastoin ei ole yrityksille ongelma. Haaste on pikemminkin, että työntekijät eivät tiedä, miten hyödyntää saatavilla olevaa dataa. Vain 18% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että heillä on tarvittavat taidot saada datasta irti hyödyllisiä tuloksia.