Tutkimus: Suomalaiset naiset ja nuoret nappasivat kärkipaikan – henkilökohtainen talous kiinnostaa

Money Management Pulse-tutkimusraportti selvittää kuluttajien tottumuksia ja asenteita henkilökohtaista taloutta kohtaan yhdeksässä eri maassa ja kolmella eri mantereella.

Maksuyhtiö Klarnan tuore tutkimus ottaa pulssin henkilökohtaisen talouden hoidosta, tottumuksista ja asenteista, niin Suomessa kuin maailmalla. Tutkimuksen mukaan suomalaiset naiset ovat miehiä kiinnostuneempia omasta taloudestaan ja kiinnostuneempia kuin naiset tai miehet muissa maailman maissa. Suomi on myös ainoa maa, missä nuoret 18-24-vuotiaat ovat vanhempia sukupolvia kiinnostuneempia omasta taloudestaan.

Maailmalla keskimäärin 61 prosenttia naisista on erittäin kiinnostunut henkilökohtaisesta taloudestaan, kun Suomessa vastaava osuus on 75 prosenttia.

Ilmoitus

Suomalaisnuorista 78 prosenttia on kiinnostunut omasta taloudestaan. Maailmalla luku 18-24-vuotiaiden keskuudessa on 63 prosenttia ja esimerkiksi Ruotsissa vain 57 nuorista on hyvin kiinnostunut henkilökohtaisesta taloudestaan.

Suomalaisnuoret ovat myös optimistisia taloudellisen tilanteen suhteen, vaikka pandemia on ruoskinut maailmaa jo jonkin aikaa. 52 prosenttia 18-24-vuotiaista ja 41 prosenttia 25-40-vuotiaista uskoo oman taloudellisen tilanteensa olevan parempi vuoden kuluttua. 41-56-vuotiaista vain joka neljäs (26%) ja 57-75-vuotiaista vain 12 prosenttia uskoo oman taloudellisen tilanteensa parantuvan vuoden aikana.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaisten usko omaan talouteen on kuitenkin alhaisempi kuin naapurimaissa. Keskimäärin 29 prosenttia suomalaisista uskoo tilanteen olevan parempi vuoden kuluttua kun ruotsalaisista 35 prosenttia uskoi näin ja norjalaisista jopa 41 vastasi myöntävästi.

 

 

Suomalaiset myös säästävät mielellään ja kaiken ikäisten pääasiallinen syy tähän on puskurin kerryttäminen. Suomalaisista naisista 60 prosenttia säästää pahan päivän varalle, kun miehistä näin tekee vain 46 prosenttia.

Suomalaismiehet sijoittavat silti aktiivisemmin kuin naiset, sillä 60 prosenttia vastaa näin, kun naisista vain puolet (51%) sanoo näin.

Ilmoitus

Suosituimpia sijoituskohteita ovat osakkeet (63%), rahastot (55%) ja kiinteistöt (12%). 

Suomalaismiehistä 14 prosenttia sijoittaa kryptovaluuttoihin, kun naisista vain 7 prosenttia on niistä innostunut.

Globaalisti suomalaiset säästävät palkastaan pienemmän, 10 prosentin osuuden, kun muualla kuluttajat laittavat keskimäärin sivuun noin 12 prosenttia. Suomalaismiesten säästämä osuus on hitusen verran suurempi 11 prosenttia ja naisten 8 prosenttia.

Suomalaisnuoret säästävät suurimman lohkon palkastaan, 15 prosenttia, verrattuna esimerkiksi 41-56-vuotiaisiin, jotka säästävät vain 7 prosenttia tai 57-75-vuotiaisiin, jotka laittavat sivuun 10 prosenttia.

Kokonaisuudessaan suomalaiset säästävät palkastaan vähemmän kuin vaikkapa ruotsalaiset (12%) tai norjalaiset (11%). Eniten säästetään Australiassa, jossa 16 prosenttia palkasta laitetaan muhimaan johonkin kohteeseen. Eurooppalaisista kärjessä ovat itävaltalaiset, jotka säästävät 13 prosenttia palkastaan.

Tutkimustoimisto Nepan kanssa toteutettavaan Klarnan Money Management Pulse - tutkimukseen vastaa kvartaaleittain vähintään 1000 kansallista kuluttajaa ja se on kansallista otosta edustava kyselytutkimus. Q3 2021 (heinäkuu-syyskuu) Money Management Pulse -kyselyyn vastasi 1489 suomalaista ja yli 14 000 kansainvälistä 18-66+ vuotiasta kuluttajaa.

Maksujätti selvitti kyselyn tuloksia tiedotteessa.