Tutkimus: Kotimaiset verkkokirjakaupat pesevät kuluttajamielikuvissa Amazon.comin

Verkkokirjakaupat ovat nuorten aikuisten juttu.

Ilmoitus

Kotimaiset verkkokirjakaupat ovat säilyttäneet suosionsa niin tunnettuudessa kuin verkkokirjakauppoihin liitetyissä mielikuvissa, kertoo vastavalmistunut Verkkokirjakaupat 2018 -tutkimus.

Verkkokirjakauppojen tunnettuus on parantunut selvästi edellisvuodesta. Tunnettuudessa kolmen kärkeen sijoittuvat Adlibris.com, Suomalainen.com sekä Akateeminen.com. Myös kymmenen parhaiten tunnetun verkkokirjakaupan joukko on vahvasti kotimainen. Amazon.com sijoittuu samassa tarkastelussa neljänneksi. Monessa mielikuvatekijässä kotimaiset verkkokirjakaupat saavat Amazon.comia selkeästi paremmat arviot.

Verkkokirjakaupat ovat edellisvuosien tapaan selvästi nuorten aikuisten juttu; korkeinta verkkokirjakauppojen tunnettuus on 25–34-vuotiaiden ja korkeasti koulutettujen vastaajien keskuudessa. Nuorten aikuisten ostot verkkokirjakaupoista ovat vastaavasti kasvaneet.

Verkko-ostamisen yleistymisen myötä vastaajien verkko-ostamiskokemukset ovat yleistyneet ja odotukset sekä vaatimustaso kasvaneet. Tämä on nähtävissä entistä kriittisempänä suhtautumisena tutkimuksessa mukana oleviin verkkokirjakauppoihin, joiden palvelulta vaaditaan aiempaa parempaa suoriutumista eri osa-alueilla.

Tutkimuksessa on tunnettuuden ja verkkokirjakaupan valintakriteerien lisäksi selvitetty seitsemää eri mielikuvatekijää ja verkkokirjakauppojen suoriutumista keskenään.