Tutkimus: Digitalisaatio etenee hitaasti suomalaisyrityksissä

Kolme neljästä huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

Ilmoitus

Vain 3 prosenttia suomalaisista yrityksistä on digitaalisen aikakauden johtajia, joilla digitalisaatio on juurtunut jo yrityksen DNA:han. Tämä selviää Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) -tutkimusesta, joka sisältää viisi digitalisaation kehitysastetta.

Ensimmäistä kertaa myös Suomen kattava tutkimus paljastaa, että peräti 73 prosenttia mukana olleista suomalaisista yrityksistä on huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin seuraavan viiden vuoden aikana. Suomen tulokset ovat linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Ruotsalaisista yrityksistä 6 prosenttia oli johtajien luokassa, mutta sielläkin 76 prosenttia yrityksistä on huolissaan kyvystään vastata muuttuviin asiakastarpeisiin.

Tutkimus kertoo edelleen, että suomalaisista vastaajista peräti 40 prosenttia pelkää, että heidän yrityksensä jää seuraavan viiden vuoden aikana kehityksestä jälkeen. Ruotsissa vastaava luku on 25 prosenttia.

- Digitalisaatio tapahtuu tässä ja nyt, ja muutos koskettaa kaikkia toimialoja. Jokaisen yrityksen tulisi pohtia, mitä digitaalisuus tarkoittaa heille ja investoida tulevaisuuteensa. Tutkimuksen tulokset eivät sinänsä yllätä, vaan vastaavat sitä mielikuvaa, joka meille on syntynyt asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Digitalisaatio syntyy liiketoiminnan tarpeista, ja vaatii tietohallinnon ja yritysjohdon saumatonta yhteistyötä aivan uudella tavalla. Tässä monilla on vielä parannettavaa, sanoo Dellin EMC:n vt. toimitusjohtaja Antti Konkola tiedotteessa.

DT Index -tutkimus kattaa 42 maata ja 4600 yritystä. Suomesta vastaajia oli 100. Saatujen vastausten perusteella yrityksen voidaan jakaa seuraaviin verrokkiryhmiin.

Vaikka digitalisaatio on jo verrattain monen suomalaisen yrityksen suunnitelmissa, 60 prosenttia vastaajista kuuluu joukkoon, jolla on toistaiseksi vain vähän tai ei lainkaan investointeja liiketoiminnan digitalisointiin.

Digitalisaation esteet

Tutkimuksen perusteella peräti 87 prosentilla suomalaisista yrityksistä näkee edessään merkittäviä esteitä digitalisaation edistämiselle. Tulos on linjassa Ruotsin kanssa, jossa vastaava luku on 89 prosenttia.

Suurimmat esteet Suomessa ovat:

Ilmoitus
  1. Budjetin ja resurssien puute (32 %)
  2. Johdonmukaisen digitaalisen strategian ja vision puute (27 %)
  3. Tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät huolet (25 %)
  4. Liiketoiminnan nopeutta vastaavien oikeiden teknologien puute (23 %)
  5. Johdon ja esimiesten tuen puute (22 %)

Haasteiden voittaminen

Vaikka selvitys piirtää osin huolestuttavan kuvan suomalaisten yritysten digitaalisesta kypsyysasteesta, nähtävissä on myös myönteisiä kehityskulkuja. Jo 35 prosenttia yrityksistä hyödyntää digitaalisia teknologioita uusien tuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Vastaavasti 33 prosenttia yrityksistä pyrkii kehittämään yrityksen sisäisiä digitaitoja ja -osaamista. Kolmasosa (33 %) yrityksistä myös jakaa tietoa yli toimintojen eli syventää esimerkiksi liiketoimintajohtajien IT-ymmärrystä ja toisin päin.

Yritykset tulevat myös investoimaan uusiin teknologioihin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lähes puolet (44 %) suomalaisista yrityksistä suunnittelee investointeja IoT-ratkaisuihin. Vastaajista 39 prosenttia suunnittelee investointeja tekoälyyn ja myös kyberturvallisuuteen halutaan panostaa entistä enemmän (36 %).

Pieni, mutta merkittävä joukko aikoo kokeilla myös orastavia teknologioita. 13 prosenttia suomalaisista vastaajista aikoo investoida lohkoketjuihin, 6 prosenttia kvanttitietojenkäsittelyyn ja peräti 22 prosenttia virtuaaliseen tai lisättyyn todellisuuteen.