Tori.fi: Päästösäästöt kasvoivat 20 prosenttia vertaiskaupassa

”Suomalaiset säästivät viime vuonna Tori.fi:n kautta vertaiskaupassa 195 000 hiilidioksipäästötonnia.”

Tori.fi kertoo tänään, että suomalaisten hiilidioksipäästöjen vähennykset kasvoivat viime vuonna 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tällä tarkoitetaan sitä päästömäärän vähennystä, mikä syntyy ostettaessa käytettyä tavaraa uuden hankkimisen sijaan. Yli puolet ympäristövaikutuksesta, 55 prosenttia, tehtiin Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Yksittäisistä tuotekategorioista merkittävin on ajoneuvot.

Vertaiskaupalla säästettiin Tori.fi:ssä eniten luontoa Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Neljä maakuntaa kerryttivät 55 prosenttia päästösäästöistä. Nuo neljä ovat väkirikkaita maakuntia, minkä ansiosta niiden merkitys on luonnostaan suuri, mutta suuri ihmismäärä ei suoraan tarkoita suurta positiivista ympäristövaikutusta. Vaikutus syntyy yksilöiden toimista, ei naapurien määrästä, Tori.fi:n toimitusjohtaja Jussi Lystimäki sanoo tiedotteessa.

Ilmoitus

 

Ajoneuvoilla eniten vaikutusta

Eri tuotekategorioiden osalta asumiseen ja sisustamiseen liittyvä vertaiskauppa säästi Tori.fi:n kautta 72 700 tonnia hiilidioksidipäästöjä viime vuonna.

Eniten päästösäästöjä syntyy käytettyjen kulkuneuvojen kaupasta, mikä on luonnollista, koska ne ovat kookkaita ja niiden valmistaminen on kuormittavaa. Viime vuonna Tori.fi:n käyttäjät säästivät ajoneuvokaupalla luontoa yli 131 000 hiilidioksipäästötonnilla. Ajoneuvojen osuus koko Tori.fi:n kautta aikaansaaduista päästösäästöistä oli 67 prosenttia, Jussi Lystimäki kertoo.

Yksityiset myivät viime vuonna noin 729 miljoonalla eurolla Tori.fi:n kautta. Ansaittu rahamäärä kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kauppoja solmittiin 4,9 miljoonaa kappaletta.

Tori.fi tutkii ja julkaisee ympäristövaikutuksensa vuosittain. Tori.fi:ssä myytyjen tuotteiden ympäristövaikutusta mittaa Ruotsin ympäristöntutkimuslaitos.

 

Kiertotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tori.fi muistuttaa samalla, että heidän näkökulmansa on se, että ilmastokriisi on ihmisen aikaansaama historiallisen suuri globaali ongelma.

Aivan keskeistä on huomioida, ettei käytetyn tavaran kaupan ja käyttöesineen elinkaaren painottaminen tarkoita, että tuotevalmistajilla on sitten vain vähemmän asiakkaita ja liiketoiminta kuihtuu. Se tarkoittaa muutosta, ei näivettymistä. Muutos luo uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia – tulevaisuudessa ne vain liittyvät ekologisesti nykyistä kestävämpiin rakenteisiin. Muutosprosessia voi verrata vaikkapa digitaalisen alustatalouteen tai verkkokauppaan. Vielä kymmenen vuotta sitten sellainen liiketoiminta oli suhteellisen pientä. Nyt ne ovat maailman suurimpia yrityksiä, Lystimäki vertaa.

Ilmoitus