Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksessa käynnistettiin yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista

Tokmanni askeleen uusiutuvan energian käytössä asennuttamalla 3 000 aurinkopaneelin laajuisen aurinkovoimalan yhtiön Mäntsälässä sijaitsevaan hallinto- ja logistiikkakeskukseen. Uusi aurinkovoimala otettiin käyttöön 30.8.2018.

Lhdistötiedotteen mukaan uuden aurinkovoimalan arvioidaan tuottavan sähköä noin 740 000 kWh vuodessa, mikä on noin 15 prosenttia hallinto- ja logistiikkakeskuksen vuotuisesta kokonaissähkönkulutuksesta. Tämä vastaa noin 370 pienen kerrostaloasunnon vuotuisen sähkönkulutusta. Huipputeholtaan 825 kWp:n aurinkovoimalan etelään suunnatut paneelit tuottavat sähköä myös pilvisellä ja viileällä säällä. Tuotettu sähkö käytetään noin 74 400 neliömetrin kokoisen rakennuksen omaan käyttöön, kuten valaistukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen.

Ilmoitus

Aurinkovoimalan asennustyöt aloitettiin heinäkuussa ja järjestelmä kytkettiin sähköverkkoon 30.8.2018. Kokonaisuudessaan järjestelmä saadaan käyttöön syyskuun aikana. Aurinkovoimalan käyttöiäksi arvioidaan 30–40 vuotta. Paneelien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 10 000 m².

Mäntsälän aurinkosähköjärjestelmällä vältetään hiilidioksidipäästöjä noin 440 tonnia vuodessa.

Pyrkii lisäämään aurinkovoiman käyttöä

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on Tokmannin tärkeimpiä yritysvastuun alueita. Tokmannin ilmastostrategian pääpaino on toimitilojen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen pienentää myös kustannuksia ja tukee näin myös Tokmannin kannattavuustavoitteita.

– Hallinto- ja logistiikkakeskuksemme suuri kattopinta-ala tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uusiutuvan energian hyödyntämiselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. 3 000 aurinkopaneelin aurinkovoimalan käynnistäminen on tärkeä askel Tokmannin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri Koponen kertoo.

Aiempaa kokemusta

Aurinkovoimaloista Tokmannilla on kokemusta jo muutaman vuoden ajalta, sillä se otti ensimmäisen aurinkovoimalansa käyttöön Jämsän myymälässään noin kaksi vuotta sitten. Myymäläverkostoaan jo 177 myymälään kasvattaneessa Tokmannissa aiotaan panostaa jatkossakin uusiutuvaan energiaan ja energiankulutuksen vähentämiseen.

– Kartoitamme mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta ja lisätä aurinkovoimaloita myymälöihimme eri puolille Suomea. Pyrimme käynnistämään useita aurinkovoimaloita ensi vuoden aikana. Selvitämme aurinkovoimalan asentamismahdollisuuden myös aina uuden myymälämme suunnitteluvaiheessa, Koponen kertoo.

Tokmannin yhteistyökumppani aurinkovoimaloiden rakentamisessa on uusiutuvaa aurinkosähköä tarjoava kotimainen Solarigo Systems Oy.

Ilmoitus