Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus vahvistui hieman – usko Suomen talouteen hiipuu

"Kotitalouksien rahatilanne erittäin hyvä."

Ilmoitus

Kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut hieman viime kuusta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3, kun se lokakuussa oli 16,8 ja syyskuussa 20,2. Viime vuoden marraskuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,0. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–19. marraskuuta 1 110 Suomessa asuvaa henkilöä.

- Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikkenivät marraskuussa edelleen lokakuuhun verrattuna. Näkymät Suomen talouden kehityksestä olivat kuluttajien mielestä huonot, mutta odotukset työttömyyskehityksestä olivat entistä valoisammat. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista paranivat marraskuussa entisestään, Tilastokeskuksen tiedotteessa sanotaan.

Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden usko Suomen talouteen ja työttömyyden vähenemiseen heikkeni marraskuussa. Näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista sen sijaan paranivat vuoden tarkastelujaksolla.

Kuluttajat arvioivat marraskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi. Ajankohtaa pidettiin hyvin otollisena säästämiselle, mutta ei lainanotolle. Kestotavaroiden ostamista ajatellen ajankohtaa ei pidetty hyvänä eikä huonona. Työlliset kuluttajat kokivat marraskuussa työttömyyden uhkan vähentyneen omalla kohdalla.

Vahvinta pääkaupunkiseudulla ja lännessä

Marraskuussa luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa (luottamusindikaattori 20,8 ja 18,7). Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia (29,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat eläkeläiset (10,4) ja työttömät (12,5).