Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus talouteen on yhä vankalla tasolla

"Työttömyyden uhka vähentynyt."

Ilmoitus

Suomen kuluttajat uskovat edelleen talouteen. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 21,5, kun se heinäkuussa oli 22,0 ja kesäkuussa 23,0. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. elokuuta 1 138 Suomessa asuvaa henkilöä.

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna selkeästi. Arviot omasta ja Suomen taloudesta heikkenivät hieman, mutta pysyivät yhä hyvällä tasolla. Odotukset Suomen taloudesta heikkenivät vuoden tarkastelujaksolla selkeästi. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arviot maan työttömyystilanteesta ovat heikentyneet. Näkemykset omasta taloudesta sen sijaan kasvoivat maltillisesti.

- Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen elokuussa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle, mutta hyvänä myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt jonkin verran, todetaan Tilastokeskuksen tiedotteessa.

Vahva luottamus Pohjois-Suomessa

Elokuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori 23,9) ja heikointa Länsi-Suomessa (19,2). Väestöryhmistä yrittäjät olivat selvästi optimistisimpia (34,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (18,4) ja eläkeläiset (11,7). Miesten luottamus talouteen oli vahvempaa (24,9) kuin naisilla (18,2).

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla.