Tekoälykurssi yritysjohtajille

"Vain 14 prosenttia suomalaisista organisaatioista hyödyntää tekoälyä laajasti ja edistyksellisesti".

Ilmoitus

Microsoft käynnistää globaalin AI Business School -verkkokurssin, jonka tarkoituksena on auttaa yritysjohtajia ja päättäjiä hyödyntämään tekoälyä strategisesti ja vastuullisesti sekä tuomaan aitoja tuloksia organisaatiolle. 

Microsoftin ja kansainvälisen bisneskoulu INSEADin kehittämä ilmainen verkkokurssi antaa johtajille itsevarmuutta johtajuuteen tekoälyn aikana. Se ei keskity vain teknologioihin, vaan auttaa johtajia viemään organisaationsa matkalle tekoälyn tuomaan muutokseen.

Ilmoitus

- Maailman nopeimmin kasvavat yritykset käyttävät jo nyt tekoälyä ratkaisemaan liiketoimintahaasteita, Microsoft Suomen toimitusjohtaja Jussi Tolvanen sanoo tiedotteessa.

- Microsoftin tutkimuksen mukaan Suomessa yritysjohtajat ovat Eurooppaa optimistisempia tekoälyn suhteen, mutta vain 14 prosenttia suomalaisista organisaatioista hyödyntää tekoälyä laajasti ja edistyksellisesti. Haasteina Suomessa nähdään muun muassa puutteellinen ohjeistus tekoälyn hyödyntämiseen. AI Business School -verkkokurssin tarkoitus on muuttaa tilannetta. Tolvanen jatkaa.

Apua esteiden purkamiseen

- Kun yritysjohtajat ja muut päättäjät kehittävät strategiaa, he usein jumiutuvat kysymyksiin siitä, miten tekoäly pitäisi ottaa käyttöön yrityksessä, millaisia kulttuurisia muutoksia tekoäly aiheuttaa organisaatioon sekä miten tekoäly otetaan käyttöön vastuullisesti ja turvallisesti. Uuden verkkokurssimme tarkoituksena on auttaa löytämään vastauksia juuri näihin kysymyksiin ja purkaa esteitä tekoälyn hyödyntämisen tieltä, Tolvanen sanoo.

Microsoftin verkkokurssin suorittaminen kokonaan kestää noin 15 tuntia, ja sen voi suorittaa omassa tahdissaan 5–15 minuutin osiossa. Kurssin materiaalit sisältävät napakoita case-harjoituksia, oppaita, videoluentoja ja -esityksiä, joita on helppo tehdä ja katsoa nopeasti silloin, kun on hetki aikaa. Sisältöjä päivitetään jatkuvasti, jotta ne pysyvät ajankohtaisina nopeasti muuttuvan tekoälyteknologian mukana.

Neljä teemaa tukevat oppimista

AI Business School -verkkokurssi koostuu neljästä pääosasta. Strategiaosassa johtajat oppivat tekoälyn strategisesta roolista organisaatiossa, kulttuuriosa esittelee tekoälyyn valmiin organisaatiokulttuurin avaintekijät, vastuullisuusosa kertoo tekoälyn sääntelystä ja vastuullisesta käytöstä ja teknologiaosa antaa yleiskatsauksen tekoälyn taustateknologioista ja -järjestelmistä. Datan hyödyntämisellä on kurssissa keskeinen rooli, sillä tekoälyn onnistunut käyttöönotto edellyttää datan avointa jakamista yrityksen eri osastojen ja liiketoimintojen välillä sekä kaikkien työntekijöiden osallistamista tekoälysovellusten kehitykseen ja käyttöön. 

- Kurssin myötä yritysjohtajat saavat käytännön osaamista tekoälystrategian suunnitteluun ja käyttöönottoon, he oppivat tekoälyyn valmiin organisaatiokulttuurin rakentamisesta ja osaavat lopulta hyödyntää tekoälyä vastuullisesti ja tuottavasti, Tolvanen sanoo.

Johtajille tarjottava tekoälykurssi nivoutuu Suomessa osaksi Microsoftin Suomen Tulevaisuus Nyt -ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä tekoälyosaamista Suomessa.