Tekoäly vähentää merenkulun polttoainekustannuksia

”Muutoksen vaikutukset ovat valtavia, kun laivaliikenne siirtyy uusiin polttoaineisiin."

Ilmoitus

Fujitsu tuo markkinoille laivojen polttoaineen kulutusta optimoivan, tekoälyä hyödyntävän verkkopalvelun. Palvelu auttaa merenkulkualan yrityksiä vähentämään suurten alusten polttoainekustannuksia ja kasvihuonekaasuja sekä noudattamaan uusia matalarikkisemmän polttoaineen säädöksiä. Ratkaisu ei vaadi suuria investointeja tai muutoksia aluksiin.

EU:n ja kansainvälisten toimijoiden säädökset matalarikkisemmän polttoaineen käytöstä ovat johtamassa polttoainekustannusten merkittävään nousuun. Kansainvälinen laivaliikenne on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde.

Ilmoitus

Nykyisten polttoaineiden korvaaminen Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) vaatimalla, enintään puoli prosenttia rikkiä sisältävällä polttoaineella ensi vuoden alusta voisi joidenkin arvioiden mukaan kasvattaa toimialan kuluja jopa 35 miljardia dollaria.

Fujitsun lanseeraama alusten polttoaineen käytön optimointipalvelu, Fujitsu Vessel Fuel Optimization (VFO), on ensimmäinen tulos Fujitsun ja merenkulku- ja energia-alan ohjelmisto- ja ratkaisuyhtiö Kongsberg Digitalin yhteistyöstä. Yhtiöt ovat tuomassa merenkulkualalle muitakin kustannustehokkaita digitaalisia ratkaisuja. Palvelu on osa Kongsbergin digitaalista ja ekologista Kognifai Services -ratkaisuportfoliota.

Merkittäviä säästöjä eri alusluokkiin

Fujitsun VFO-palvelu on helppokäyttöinen ja sopii hyvin monenlaisiin alusluokkiin. Se auttaa asiakkaita välittömästi pääsemään merkittäviin säästöihin ja merenkulkualan kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteisiin.

Aluksiin ei tarvitse asentaa antureita tai sovelluksia, vaan verkkopohjainen palvelu on heti käytettävissä. Palvelu opettelee kapteenin strategiat ja laivan suorituskyvyn tekoälyn avulla sekä yhdistää ne säätietoihin. Lisäksi se hyödyntää esimerkiksi tuuleen, aaltoihin ja merivirtoihin liittyviä hydrografisia ennusteita sekä suosittelee energiatehokkuuden maksimoinnin, turvallisuuden ja kannattavuuden kannalta edullisimpia reittivalintoja.

Fujitsu Laboratoriesin kehittämä VFO-palvelu yhdistää tuoreinta tekoälyä ja data-analytiikkaa laivojen reitin optimoinnin ratkaisuun, ja se kykenee hyödyntämään alusten tunnistamiseen ja sijainnin määrittämiseen käytettävää AIS-järjestelmää (Automatic Identification System). Palvelu auttaa laivureita seuraamaan suunniteltua ja päivitettyä reittiä sekä käymään miehistön kanssa dialogia suotuisimmasta reittivalinnasta. Näin palvelu tukee polttoaineen säästämistä.

- Muutoksen vaikutukset ovat valtavia, kun laivaliikenne siirtyy uusiin polttoaineisiin. Fujitsun Vessel Fuel Optimization -palvelu on nopea ja suoraviivainen tapa vähentää polttoainekustannuksia ja säilyttää kannattavuus. Samanaikaisesti sen avulla voidaan vaikuttaa myös ilman puhtauteen ja pienentää kasvihuonepäästöjä, sanoo tiedotteessa Fujitsu Finlandin Digital Business Solutions -yksikön johtaja Jari Vuori.

Yhtiöt tarjoavat jatkossa myös uusia palveluja, jotka kykenevät hyödyntämään dataa alusten datatallentimista (VDR, Vessel Data Recorders), kuten moottorin lokitietoja ja uusimpien alusten anturidataa.

- Kongsberg Digital on vastannut nopeasti merenkulkualan paineeseen noudattaa uusia säädöksiä. Kognifai-portfoliomme tarjoaa asiakkaillemme innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, jotka tuovat konkreettisia tuloksia nopeasti ja maksavat itsensä nopeasti takaisin. Valitsimme Fujitsun, koska se on tekoälyn ja edistyneen analytiikan johtava kehittäjä. Tekoäly ja edistynyt analytiikka tuovat arvokkaita mahdollisuuksia laivaston toiminnan merkittävään tehostamiseen. Kongsbergin Vessel Insight -infrastruktuuriin perustuva uusi palvelu on ensimmäinen kumppanuusratkaisu, joka kattaa merenkulun liiketoimintaa laajasti, kertoo tiedotteessa johtaja Vigleik Takle Kongsberg Digitalin Maritime Digital Solutions -yksiköstä.

Fujitsu ja Kongsberg Digital ovat sitoutuneet suojelemaan ympäristöä luomalla ja tarjoamalla ilmastoystävällisiä sekä kustannustehokkaita liiketoimintaratkaisuja. Ainutlaatuinen yhdessä tekemisen malli hyödyntää Fujitsun asiantuntemusta tekoälyn ja data-analytiikan teknologioissa sekä Kongsberg Digitalin laajaa asiantuntemusta ja kokemusta merenkulkualan kustannustehokkaista ratkaisutoimituksista.