Suuri rapportti suomalaisten verkkokauppiaiden käyttämistä alustoista

WooCommerce edelleen ykkösenä.

Ilmoitus

Maksunvälittäjä Paytrail toteutti huhtikuussa kyselyn suomalaisten verkkokauppiaiden ja niiksi aikovien kokemuksista ja ajatuksista verkkokauppa-alustoihin liittyen. Kyselyssä selvitettiin mitä alustoja suomalaiset verkkokaupat käyttävät, millä perusteella alusta valitaan, onko verkkokaupan toteuttanut ulkopuolinen taho ja mikä omassa verkkokauppa-alustassa on parasta.

Kyselyyn vastasi yhteensä 818 henkilöä, joista 84 prosentilla oli jo käytössään verkkokauppa-alusta. Loput 16 prosenttia vasta harkitsi verkkokaupan perustamista ja pohti alustan valintaa. Vastaaminen kysymyksiin oli vapaaehtoista, joten osa vastaajista on vastannut vain joihinkin kysymyksiin ja osa oli maininnut vastauksissaan useita asioita.

Suomalaisissa verkkokaupoissa käytetyt alustat vaihtelevat edelleen paljon, mutta kärki tuntuu olevan vahva myös tänä vuonna. Kärkikolmikko on pysynyt samana, kuin 2017, mutta tilastoa selkeästi johtava WooCommerce on vahvistanut asemaansa 2 prosenttiyksikköä. Magenton osuus taas on pudonnut hiukan, vaikka asema toiseksi käytetympänä alustana on säilynyt.

- Suureen osaan verkkokauppa-alustoja on toteutettu kaikki tärkeimmät ominaisuudet tai ne on saatavilla helposti ladattavan lisäosan kautta. Aikaisemmin teknisen toteuttajan on täytynyt tehdä ominaisuus erikseen verkkokaupan toteutusprojektin aikana. Tämän ansiosta verkkokaupan toteuttaminen on entistä helpompaa, Paytrailin kumppanivastaava Johannes Kumpukoski sanoo raportissa.

Syyt oman alustan valintaan vaihtelivat, ja useimmat mainitsivat useampia syitä valintaan. Tärkeimmät syyt olivat helppous ja käytettävyys, hinta sekä muokattavuus, jonka alle sijoittui räätälöitävyys, integraatiot ja lisäosat. Myös ominaisuudet ja suosittelu olivat ratkaisevia alustaa valittaessa. Pienemmässä roolissa valintavaiheessa, mutta kuitenkin usein mainittuja, olivat toimivuus ja luotettavuus, tuki, avoin lähdekoodi, palvelun kotimaisuus ja alustan nopeus. Kotimaisuuden vähäinen merkitys kertonee suomalaisten hyvästä kielitaidosta ja pyrkimyksestä kansainväliseen liiketoimintaan.

Vaikka alustojen parhaita puolia kysyttäessä suurin osa alustoista koettiin helppokäyttöisiksi, myös kehitystarpeissa käytettävyys oli eniten mainittu. Kommentit painottuivat kauppiaan käyttöliittymän sekä muokattavuuden puolelle:

- Vielä selkeämmäksi muokattavuutta, mahdollisesti jotain opastustekstejä kuinka päästä alkuun.

Ilmoitus

- Monet muka helpot asiat tapahtuvat monen vaiheen kautta.

- Suuremmat muokkaukset täytyy teettää mainostoimistolla, joten tähän pitäisi asiakkaalle antaa enemmän oikeuksia.

Koko raportti on ladattavissa täältä.