Suomesta kansainvälinen tavaralogistiikkaa tehostava hubi lännen ja idän välillä

Tavara liikkuu raiteilla digitaalisia palveluja hyödyntäen.

Ilmoitus

Nyt luodaan digitaalista kauppapaikkaa, jossa kuljetukset Suomen ja Aasian välillä voivat kulkea tehokkaammin.

Corridor as a Service (CaaS) on julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä toimiva hanke, jonka päämääränä on tavaralogistiikan ja uusien logistiikan palvelujen kehittäminen. Elien Kouvolassa allekirjoitettiin aiesopimus Trafin, Kouvola Innovation Oy:n ja Vediafin välillä. Aiesopimuksen tavoitteena on rakentaa Nordic Silkway CaaS-hankkeen puitteissa ekosysteemiä, jonka avulla älykäytävä lännen ja idän välisen kaupan tehostamiseksi voi muodostua. Ratkaisujen löytäminen logistisiin haasteisiin auttaa parantamaan yritysten kilpailukykyä ja sitä kautta lopulta myös kansalaisten hyvinvointia.

- Corridor as a Service-ekosysteemi mahdollistaa yksityisen ja julkisen sektoreiden yhteisessä ekosysteemissä logistiikkaketjujen datavirtojen hyödyntämisen sekä tavaralogistiikan tehostamisen. Ekosysteemi tarjoaa myös mahdollisuuden nykyisen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen, tavarakuljetusten tehostamiseen ja verkostoitumiseen yhteisessä ekosysteemissä, kertoo tietojohtaja Juha Kenraali Trafista lehdistötiedotteessa.

Uusia mahdollisuuksia Aasian markkinoille

- Vedia-CaaS-Net on ensimmäinen CaaS-palvelujen operaattori, joka luo digitaalista kauppapaikkaa, jossa kuljetukset voivat kulkea tehokkaammin, nopeammin ja edullisemmin. Yhteistyö Kouvola Innovationin kanssa avaa uusia logistisia mahdollisuuksia Kouvolan ja Xian väliselle raidepalvelulle ja Suomen maa-, ilma- ja meriyhteyksien kautta Euroopan ja Aasian kasvavalle kaupalle, kertoo projektipäällikkö Matti Lankinen Vediafistä.

- Kouvola Innovation tuo hankkeeseen mukaan palvelun, jossa Kouvolan ja Xianin välillä kulkeva tavara voi liikkua raiteilla digitaalisia palveluja hyödyntäen. Kiinan kasvukeskukset voivat tuoda runsaasti mahdollisuuksia Suomen elinkeinoelämälle, toteaa asiantuntija Mika Lammi Kouvola Innovationista.

Nordic Silkway CaaS-hanke on osa Corridor as a Service –ekosysteemiä, jota koordinoi julkiselta puolelta Trafin koordinoima Liikennelabra. Mukana ovat mukana lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Ilmatieteen laitos ja Viestintävirasto, Tulli, tutkimustahoista VTT Oy, yrityksistä Vediafi, Dynniq, Infotripla ja Indagon. Kaupungeista mukana ovat Vantaa, Turku, Tampere ja Imatra sekä Suomen Kasvukäytävä –verkosto, Pohjoinen Kasvuvyöhyke, Pohjois-Karjalan liitto ja YTL ry.