Suomalaiset huolissaan henkilötietojen jakamisesta yrityksille

Henkilötietojen jakaminen koetaan negatiivisena.

Enemmän kuin kaksi kolmesta suomalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaisesta on huolissaan siitä, miten yritykset käyttävät heistä keräämiään henkilötietoja. Vain yksi kolmesta kokee yritysten onnistuvan viestimään tietojen käytöstä riittävän hyvin. Tämä selviää tuoreesta Tiedon tilaamasta ja SynoIntin toteuttamasta tutkimuksesta.

Ilmoitus

Tutkimuksen mukaan henkilötietojen jakaminen yrityksille koettiin enemmän negatiivisena kuin positiivisena. Erityisesti suomalaiset luottavat yrityksiin vähiten siinä, miten ne käyttävät heidän henkilötietojaan. 76 prosenttia suomalaisista on huolissaan asiasta, kun norjalaisista huolissaan on 71 prosenttia ja ruotsalaisista 60 prosenttia.

- Tutkimus osoittaa selkeän kuilun sen välillä, kuinka tärkeänä kuluttajat pitävät sitä, että yritykset kertovat miten ne käyttävät keräämiään henkilötietoja, ja kuinka hyvin yritykset tässä todellisuudessa onnistuvat. Tämän päivän verkottuneessa maailmassa yrityksillä on riski menettää kuluttajiensa luottamus yhdessä yössä, jos odotukset eivät täyty, sanoo Tiedon digitaaliseen asiakaskokemukseen keskittyvän liiketoimintayksikön johtaja Jaakko Hartikainen tiedotteessa.

Nuoret luottavat enemmän

Nuoret, 18-35 -vuotiaat, suhtautuvat positiivisemmin tietojen jakamiseen yritysten kanssa kuin yli 36-vuotiaat. Selkeä enemmistö nuoremmista vastaajista myös kokee yritysten onnistuvan informoinnissaan henkilötietojen käytöstä.

Ihmisten tarve tietää miten yritykset käyttävät keräämiänsä henkilötietoja vaihtelee toimialoittain. Pankkisektorin ja terveydenhuollon osalta tietoisuus omien tietojen käytöstä koettiin tärkeimmiksi ja tutkimuksen mukaan juuri pankkisektorin ja terveydenhuollon yritykset onnistuivat tässä viestinnässä parhaiten. Heikoiten henkilötietojen käytöstä kertomisessa onnistuvat niin kutsutut alustalouden yritykset kuten Uber ja Airbnb sekä toimialoista leluyhtiöt.