Suomalainen hoitaa vakuutusasiat netissä

Vain joka viidennes asioi konttorissa.

Ilmoitus

Suurin osa suomalaisista hoitavat vakuutusasioitaan tavallisimmin netissä. Tämä ilmenee tuoreessa tutkimuksessa, jonka mukaan noin  77 prosenttia ilmoitti asiovansa vakuutuksien parissa netissä joko tietokoneella tai puhelimella. Vastaajista 55 prosenttia piti vakuutusyhtiöiden verkkopalveluja kattavina ja helppokäyttöisinä. Noin viidennes mainitsi tavallisimmaksi asiointipaikakseen vakuutusyhtiön konttorin.

Finanssiala ry:n tilaama Vakuutustutkimus on seurantatutkimus, jolla on tutkittu suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Sen mukaan lähes 90 prosenttia niistä, jotka ovat vuoden sisällä hakeneet vakuutuksestaan korvausta ovat tyytyväisiä saamaansa korvaukseen sekä palveluun vahinkotilanteessa. Myös korvauskäsittelyn nopeuteen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä.

Hakemukset netin kautta

Korvaushakemuksista noin 70 prosenttia tehdään netin kautta. Korvausta hakeneista 88 prosenttia sai asiaansa myönteisen päätöksen ja vain kuudessa prosentissa tapauksia korvaushakemus hylättiin.

Suomalaisten suhtautuminen vakuutuspetoksiin on tiukkenemaan päin. Tänä vuonna 15 prosenttia vakuutustutkimuksen vastaajista kertoi tuntevansa jonkun vakuutusyhtiötä huijanneen henkilön. Kuusi vuotta aiemmin huijarin tunsi 27 prosenttia vastaajista.

Pitkäaikainen sairaus ja tapaturma huolettavat

Suurimmiksi taloudellista hyvinvointia uhkaaviksi riskeiksi vastaajat kokivat pitkäaikaisen sairauden (40 prosenttia), tapaturman (35 prosenttia) sekä heti kolmantena vastuun lähiomaisen hoivasta (31 prosenttia). Vaikka usko lakisääteisen sosiaaliturvan riittävyyteen olikin nyt hienoisesti kohonnut aiemmista vuosista, usko ei ole kovin vahvaa. Vastaajista 73 prosenttia pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättöminä sosiaaliturvan täydentämiseksi.

Yleisin vakuutus on kotivakuutus. Sellainen on keskimäärin 93 prosentilla vastaajista; omistusasunnossa asuvilla hieman useammin kuin vuokralla asuvilla. Kotivakuutusta pidetään kaikille tarpeellisena vakuutuksena asumismuodosta riippumatta. Tätä mieltä oli peräti 95 prosenttia vastaajista.

 

Ilmoitus