Stockmannin alkuvuoden tulos tappiolle

Stockmannin tammi-maaliskuun oikaistu liiketulos oli - 29,4 miljoonaa euroa.

Myös yhtiön liikevaihto kuihtui 168,4 miljoonaan euroon edellisvuoden 207,2 miljoonasta eurosta.

Valitettavasti odottamaton, koronaviruksesta johtuva tilanne on johtanut merkittävään asiakasmäärien vähenemiseen ja myynnin heikkenemiseen maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen, ja maaliskuussa myyntimme laski 49,1 %. Huolimatta siitä, että Stockmann-tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, digitaalisen asioinnin kasvu ei riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, toimitusjohtaja Jari Latvanen kirjoittaa raportissa.

Ilmoitus

Koronavirusepidemia on pakottanut meidät etsimään uusia tapoja viedä eteenpäin tulevaisuuden Stockmannia. Epidemian puhkeamisesta johtuvat lukuisat rajoitukset ja säännökset johtavat huomattavaan liiketoiminnan volyymin ja tuottavuuden sekä kassavirran heikkenemiseen. Koronaepidemian leviämisen seurauksena käynnistimme maaliskuussa säästötoimenpiteet ja aloitimme yhteistoimintaneuvottelut, jotta saamme pienennettyä kustannuksiamme ja sopeutettua henkilöstöresurssejamme määräaikaisin lomautuksin, hän jatkaa.

Aiemmin huhtikuussa Stockmannin hallitus päätti jättää yrityssaaneeraushakemuksen. Yrityssaanerausmenettely ei kuitenkaan koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmannin tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Yhtiön johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan Stockmannin liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä.