Stockmann-konsernin liikevoitto kasvoi vuonna 2018 – panostaa verkkokauppaan 2019

On kasinkertaistanut Stocmann.comin valikoiman.

Ilmoitus

Stockmann-konsernin vuoden 2018 oikaistu liikevoitto (EBIT) on alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan noin 28 miljoonaa euroa (2017: 12,3). Samalla se ilmoittaa panostavansa vahvasti verkkokauppaan.

Konserni ilmoittaa tiedotteessa, että Lindex- ja Real Estate -liiketoimintayksiköiden liikevoitot ovat parantuneet edellisvuodesta, mutta Stockmann Retailin liiketulos jää edellisvuotta matalammalle tasolle pääosin viimeisen vuosineljänneksen heikon kehityksen takia. Stockmann-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli noin 1 019 miljoonaa euroa (2017: 1 055,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto laski yhden prosentin.

Ilmoitus

Liikevaihto ja oikaistu liikevoitto ovat 26.10.2018 annetun tulosennusteen mukaisia: Stockmann arvioi konsernin vuoden 2018 liikevaihdon laskevan edellisvuodesta. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2018.

Toimentaa tehostetaan

Vuonna 2019 Stockmann jatkaa suorituskykynsä parantamista tehostamalla ja yksinkertaistamalla toimintaansa usein eri tavoin.

Stockmann on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on konsernin kulutason alentaminen 20 miljoonalla eurolla vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on parantaa myyntikatetta ja nopeuttaa sellaisia strategisia kehityshankkeita, joiden tulokset näkyvät asiakkaille kuluvan vuoden aikana.

- Stockmann on jo kaksinkertaistanut stockmann.comin valikoiman ja panostaa vahvasti verkkokaupan kehittämiseen vuonna 2019 ja siitä eteenpäin, sen tiedotteessa sanotaan.

Toimenpiteistä 15 miljoonan euroa kohdistuu Stockmannin Suomen ja Baltian toimintoihin ja 5 miljoonan euroa Lindexiin, joka jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaansa. Hankkeiden etenemisestä raportoidaan säännöllisesti osavuosikatsausten yhteydessä.