Posti ottaa käyttöön maakasulla kulkevat rekat

Vähentää kasvihuonepäästöjä jopa neljänneksellä.

Ilmoitus

Post kertoo ottaneensa käyttöön kaksi nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevaa täysperävaunuyhdistelmää. Postin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä.

Posti ilmoittaa tiedotteessa, että polttoaineiden elinkaarianalyysin mukaan LNG:n käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 24 prosenttia verrattuna fossiiliseen dieseliin. ​

- Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 30 prosenttia suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitsemme useita eri keinoja ja vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten LNG, ovat yksi keino. Vuodesta 2007 vuoteen 2017 Posti on vähentänyt absoluuttisia hiilidioksidipäästöjä yli 34 000 tonnia, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn tiedotteessa.

LNG on yksi keino

Uudet LNG-yhdistelmäajoneuvot tulevat Postille vaativaan ja tehokkaaseen käyttöön. Ajoneuvoja käytetään kuljetusliikenteessä esimerkiksi Vantaa-Oulu, Vantaa-Lappeenranta ja Vantaa-Turku -väleillä. Vuorokaudessa ajoneuvoille kertyy 840-950 ajokilometriä, joka on riittävän pitkä mittaamaan polttoaineen kulutusta ja säästöjä dieseliin verrattuna. Koska LNG on dieseliä edullisempaa, myös valmius pienentää polttoainekustannuksia on erinomainen.

Tehokkaalla reittisuunnittelulla, kuljetusten yhdistelyllä, korkealla täyttö- ja käyttöasteella sekä ekologisella ajotavalla parannetaan kuljetusten ympäristötehokkuutta.

Raskaan kaluston vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten nesteytetty maakaasu ja etanolidiesel, nähdään Postissa yhtenä mahdollisuutena hillitä ilmaston lämpenemistä.

Nesteytetty biokaasu seuraavaksi

Posti ilmoittaa, että seuraava etappi on LNG-ajoneuvoihin sopivan nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttäminen: Raskaaseen liikenteeseen sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ei vielä ole saatavilla. Postin käytössä on erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä raskaan liikenteen ajoneuvoja. Vuosi sitten Posti otti käyttöönsä ensimmäisen etanolidiesel-kuorma-auton​. Tämä ajoneuvo liikkuu Vantaa-Kotka -välillä.

Ilmoitus

RED95-etanolidiesel sisältää 90 prosenttia uusiutuvaa edistynyttä etanolia, joka on valmistettu suomalaisesta jätteestä. RED95 vähentää raskaan liikenteen fossiilisia CO2-päästöjä jopa 90 prosenttia sekä lähipäästöjä jopa 80 prosenttia.