Posti haluaa edistää Suomen verkkokauppaa

Verkkokauppan "kauppatase" hyvin epätasainen.

Ilmoitus

Posti toivoo seuraavalta hallitukselta pikaisia toimenpiteitä postin ja lehtien jakelun turvaamiseksi digitalisoituvassa Suomessa. Lähivuosina paperisten sanomalehtien jakelu maaseudulla tulisi turvata määräaikaisella valtiontuella. Lisäksi kotimaisen verkkokaupan ja logistiikan toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa.

Posti on koonnut päättäjille ratkaisuehdotuksia, miten lehtien jakelu ja postin palvelut kuluttajille voidaan turvata myös lähitulevaisuudessa sekä miten kotimaisen paketti- ja logistiikkamarkkinan toimintaedellytyksiä tulisi vahvistaa kansainvälisen kilpailun lisääntyessä.

Ilmoitus

Tarvitsee oman kasvuohjelman

Posti ilmoittaa, että sen keskeisiä tavoitteita on myös edistää suomalaisen verkkokaupan toimintaedellytyksiä.

- On tärkeää, että myös suomalainen verkkokauppa saadaan kasvuun. Suomalainen verkkokauppa tarvitsee oman kasvuohjelman, ehdottaa Malinen Posti Group Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Malinen tiedotteessa.

Suomen verkkokaupan ”kauppatase” on nyt hyvin epätasapainoinen, sillä Suomeen tuodaan huomattavasti enemmän verkkokaupan lähetyksiä kuin Suomesta viedään ulkomaille. Tullaus lennon aikana tulee mahdollistaa, jolla sujuvoitetaan kuluttajan arkea ja varmistetaan tehokas toteutus arvonlisäverotuksen tulevassa muutoksessa.

Palvelutasoa voidaaan nostaa

Verkkokaupan lisääntymisen myötä palvelutasoa voidaan nostaa kansainvälisten suurkaupunkien tasolle ja pakettijakelussa voidaan siirtyä 6-7 päivän jakeluun viikossa.

Posti pitää hyvin tärkeänä, että seuraavina vuosina panostetaan liikenteen ja logistiikan toimintaedellytysten parantamiseen.

- Tehokkaan logistiikan avulla luodaan kilpailukykyä suomalaisille yrityksille. Sääntelyn ja verotuksen tulee olla kilpailuneutraalia kaikille alan toimijoille, koska logistiikassa kilpailu on kansainvälistä. Myös teiden kunnossapito pitää turvata. Esimerkiksi Postin ajoneuvoilla ajetaan vuodessa yli 100 miljoonaa kilometriä, joten on tärkeää, että Suomen liikenneinfra on kunnossa.