Poliisi paljasti nettipetosvyyhdin – 35 000 petosta 18 miljoonan euron arvosta

Varastetuilla luottokorttitiedoilla oli tilattu Saksassa verkkokaupoista suuria määriä viihde-elektroniikkaa.

Ilmoitus

Saksan esitutkintaviranomaisilta tuli vuoden 2017 puolella epävirallinen pyyntö Kaakkois-Suomen talousrikosyksikölle osallistua valtioiden rajat ylittävään laajaan esitutkintaan. Esitutkinta liittyi tapahtumiin, jossa varastetuilla luottokorttitiedoilla oli tilattu Saksassa verkkokaupoista huomattavia määriä korkealaatuisia tuotteita. Kyse oli organisoidun rikollisryhmän toiminnasta, jossa tavara kulkeutui eri henkilöiden kautta eri puolille Eurooppaa, muun muassa Suomeen.

Dresdenin syyttäjänviraston ja Saksin osavaltion rikospoliisin juttukokonaisuusdessa tutkittavana oli 35 000 eri nettipetosta vuodesta 2012 alkaen.Tutkinnan alkuvaiheessa muodostettiin Europolin ja Eurojustin koordinoima tutkintaryhmä Liettuan kanssa.

Kaakkois-Suomen talousrikosyksikön henkilöstöä kävi vuosien 2017 ja 2018 aikana kaksi kertaa Europolissa, jossa he osallistuivat operatiiviseen kokoukseen. Kokousten myötä tarkentui, että osa epäillyistä henkilöistä asui Lappeenrannan ja osa Itä-Uudenmaan alueella.

Samanaikaiset kotietsinnät ja kiinniotot eri puolilla Eurooppaa

Operaatiopäivänä kesäkuussa 2018 eri puolilla Eurooppaa tehtiin samanaikaisesti 31 kotietsintää ja 15 henkilöä otettiin kiinni Kyproksella, Virossa, Liettuassa, Sveitsissä, Ukrainassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Europol ja Eurojust avustivat sekä koordinoivat rajat ylittävää operaatiota.

Suomessa toteutettuun operaatioon osallistui myös viisi henkilöä Saksan esitutkintaviranomaisesta sekä Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen eri yksiköistä. Operaatioon osallistui poliiseja myös Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Operaation aikana tehtiin useita kotietsintöjä ja otettiin kiinni henkilöitä kuulusteluja varten. Laaja, useiden valtioiden alueella toteutettu operaatio vaati tarkkaa ja pitkäkestoista suunnittelua, johon kansainvälinen yhteys toi oman lisänsä. Iskut, joita operaation aikana suoritettiin, tuli ajoittaa jokaisessa kohdemaassa tapahtuvaksi samaan aikaan.
Juttukokonaisuudessa oli kyse mittavasta rajat ylittävästä rikollisuudesta. Operaation hoitaminen ilman eri maiden viranomaisten laadukasta yhteistyötä olisi ollut mahdotonta. Alustavan arvion mukaan rikoksella aiheutettu vahinko oli noin 18 miljoonaa euroa. Rikosasian tutkinta jatkuu Saksassa