Pakkausalan jätti tekee kaikista pakkauksista uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä vuoteen 2025 mennessä

"Brändin maine ja pakkaukset tiiviisti sidoksissa toisiinsa."

Ilmoitus

Johtava pakkausalan yritys DS Smith on luvannut valmistaa täysin uudelleenkäytettäviä tai kokonaan kierrätettäviä pakkauksia vuoteen 2025 mennessä ja käyttää täysin kierrätettyjä tai alkuperäketjultaan sertifioituja papereita vuoteen 2020 mennessä.  Julkaistussa vuoden 2018 kestävän kehityksen raportissaan yritys teki yhteensä yhdeksän uutta kestävään kehitykseen liittyvää lupausta saavutettuaan suurimman osan nykyisistä energia-, vesi- ja jätetavoitteistaan etuajassa.

DS Smith -konsernin toimitusjohtaja Miles Roberts kommentoi raporttia lehdistötiedotteessa näin:

- Innovatiivisella pakkauksella on keskeinen merkitys, sillä se auttaa ratkaisemaan useita globaaleja kestävän kehityksen haasteita. Se varmistaa tehokkaamman resurssien käytön, optimoi kuljetusten viimeiset kilometrit kaupungistuvammassa yhteiskunnassa ja vähentää ruuasta ja tuotteisat syntyvää jätettä väkiluvun kasvaessa.

Kuluttajat altistuvat yhä enemmän

DS Smith korostaa, että verkkokaupan kasvaessa brändin maine ja pakkaukset ovat aiempaa tiiviimmin sidoksissa toisiinsa. Lisäksi kuluttajat altistuvat yhä enemmän pakkauksille, minkä vuoksi sekundaari- ja tertiääripakkaukset vaikuttavat entistä enemmän siihen, miten brändeihin suhteudutaan. Verkkokauppapakkaukset on myös suunniteltava suojaamaan tuotteita kontaktipisteiden määrän lisääntyessä toimien samalla optimaalisesti loppumetreille saakka.

- Meidän on tehtävä enemmän, jotta voimme varmistaa, että hyvän ja kestävän kehityksen mukaisen pakkauksen myönteistä merkitystä ei unohdeta. Pakkausten ollessa yhä enemmän julkisen tarkastelun kohteena on meidän kaikkien tehtävä enemmän, jotta voimme auttaa ratkaisemaan ”huonoihin pakkauksiin” liittyviä haasteita tekemällä yhteistyötä toimialan, valtiojohdon, paikallisten viranomaisten, brändin omistajien, vähittäiskauppiaiden, kierrättäjien, uudelleenkäsittelijöiden ja kuluttajien kanssa, Roberts sanoo.