Muotiliike Cellbes kaksinkertaisti tuloksensa

Verkkokauppa kasvoi.

Syksyllä verkkokauppakonserni Consortio Fashion Group ilmoitti lopettavansa Halensin ja sen sijaan panostavansa enemmän kahteen muuhun kauppaansa – Cellbes ja Bubbleroom. Tarkempi suunnitelma oli antaa Halensin nimen jatkaa tuotemerkkinä, mutta ohjata Halensin verkkokaupasta asiakkaat muihin verkkokauppoihin.

Ilmoitus

”Vahvaa kasvua”

Cellbesin kehitys on ollut vahvaa sen jälkeen kun Halens poistui kuvioista. Vuoden 2017 aikana Cellbesin liikevaihto nimittäin nousi 45,9 miljoonaan euroon, eli kasvua oli 12 prosentia edellisvuoteen verrattuna.

- Yhtiön liikevaihto on kasvanut vahvasti vuoden aikana, osittain kasvaneen markkinointityöskentelyn, vahvan verkkokaupan ja paremman tarjonnan vuoksi. Vahvistettu tarjonta on ollut määrätietoinen työ vahvistaa niin tuotemerkkiä kuin myös valikoiman muotikokoelmaa, kerrotaan Cellbesin vuosiselonteossa.

Verkkokauppa vahvistuu

Samalla ajalla myös yrityksen liikkuvuustulos kasvaa reilusta kahdesta vajaan 4,4 miljoonaan euroon.

- Asiakaskäyttäytyminen siirtyy yhä enemmän verkkokauppapainotteiseksi ollen vähemmän luettelovetoista, vaikkakin luettelot edelleen ovat tärkeä markkinointikanava, Cellbes kirjoittaa.