Mikä logistiikassa maksaa ja miten säästän kuljetuksissa?

Suppeimmillaan logistiikka on tavaroiden kuljetusta ja varastointia, mutta laajemmin katsottuna sillä tarkoitetaan materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa. Nykyajan yrityksiä kiinnostaa seurata entistä tarkemmin kokonaisten toimitusketjujen ja toimintojen teknistä ja taloudellista hallintaa, toisin sanoen kaikkia logistiikkaan kuuluvia osatekijöitä. Kun kustannukset muodostuvat useasta eri tekijästä, on hyvä olla ajan tasalla kustannusten lopullisesta kokonaisuudesta. Mitä läpinäkyvämpää ja helpommin seurattavaa koko toiminta on, sen parempi. Yritysten halu näyttäytyä myös omille asiakkailleen mahdollisimman läpinäkyvänä on nouseva trendi.

Mistä logistiikan kustannukset syntyvät?

Kokonaisuudessaan toimitusketjujen monet eri vaiheet aiheuttavat luonnollisesti erilaisia kustannuksia. Mikä logistiikassa sitten maksaa? Kustannukset muodostuvat useista eri tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi lähetysten pakkaus, lähetyserien koot, varastointi, asiakirjat ja luvat, käsittelyvaiheet, kuljetusetäisyydet sekä toimitusnopeus ja toimituslaatu.

Miten voin säästää kuljetuksissa?

Kuljetuskustannuksiin voi vaikuttaa monin eri tavoin. Kun kiinnität huomiota esimerkiksi seuraaviin seikkoihin, voit säästää kuljetuskustannuksissa ja parantaa samalla myös kuljetusten turvallisuutta, hiilijalanjälkeä ja asiakaskokemusta.

Pakkaa lähetyksesi oikein

Hyvä pakkaus on informatiivinen, käytännöllinen ja taloudellisesti optimaalinen ratkaisu. Hyvä pakkaus mahdollistaa tuotteiden taloudellisen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin. Pakkauksella pystyt myös markkinoimaan tuotettasi. Pakkaus on käyntikorttisi vastaanottajalle.

Tarkastele lähetyserien kokoa ja ota huomioon tuotteen tekniset mitat ja ominaisuudet

Rahtikustannukset tulevat usein sitä edullisemmiksi, mitä isompia tavaraeriä lähetetään. Vertaile eri vaihtoehtoja esimerkiksi logistiikkakumppanisi palvelutarjonnasta. Oikea palveluvalinta tuotteelle takaa sille myös turvallisen ja oikeanlaisen kuljetuksen. Palveluvalintaan vaikuttavat esimerkiksi tuotteen mitat, paino ja muut ominaisuudet.

Tarkasta etukäteen kohdemaan tullauskäytännöt

Jos sinulla on tuotteita, joiden määränpää on esimerkiksi EU:n ulkopuolinen maa, kannattaa tehdä ennakkoon tarvittavat asiakirjat/dokumentit tullausta varten. Monet kuljetusyritykset laskuttavat näiden puuttumisesta.

Selvitä kuljetuksen kiireellisyys jo etukäteen

Kiireelliset kuljetusjärjestelyt vastaanottajalle vaativat usein erityistoimenpiteitä, joten ne maksavat enemmän kuin normaaliajassa ja tavanomaisissa olosuhteissa suoritetut kuljetukset. Ota siis etukäteen selvää mahdollisista lisäkustannuksista kuljetuskumppaniltasi.

Vaadi kuljetuskumppaniltasi läpinäkyvyyttä ja työkalut sen seuraamiseen

Mitä paremmat ja toimivammat työkalut logistiikkakumppanisi tarjoaa sinulle yhteistyön seuraamiseen, sen nopeammin pystyt reagoimaan esimerkiksi päivittäisessä toiminnassa poikkeuksiin tai haasteisiin. Tällä on luonnollisesti suora vaikutus loppuasiakkaaseen.