Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen helpottui

Vertailutieto perustuu tullauspäätökseen.

Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen helpottuu. OmaVero-palvelussa on ollut toukokuun alusta lähtien nähtävillä Tullilta saadut maahantuontien vertailutiedot kertoo Kaupan liitto.

Ilmoitus

Tämän vuoden alusta lukien maahantuonnin arvonlisävero on pitänyt ilmoittaa ja maksaa Verohallinnolle, kun maahantuoja on ollut rekisteröitynä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittamisesta tuli muutoksen takia oma-aloitteista, ja sen helpottamiseksi Verohallinnon OmaVero-palvelussa näkyy nyt Tullilta saadut vertailutiedot maahantuonneista.

Lähtökohtana tullausarvo

Vertailutieto perustuu tullauspäätökseen. Se sisältää tullausarvon lisäksi Tullinkantamat tullit ja muut maksut.

Maahantuonnin arvonlisäveron perustetta määritettäessä lähtökohtana on tyypillisesti tullausarvo. Jotta tullausarvosta päästäisiin maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen, tulee siihen lisätä vielä kuljetus-, lastaus-, purku- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen määräpaikkaan asti.

Vertailutiedosta hyötyä

Vertailutietoa voi hyödyntää monin tavoin. Maahantuoja voi verrata laskemaansa maahantuonnin arvonlisäveron perustetta Tullin vertailutietoon, sillä veron peruste on tyypillisesti vähintään yhtä suuri kuin OmaVerossa näkyvä vertailutieto.

Maahantuoja voi käyttää vertailutietoa myös lähtöarvona laskiessaan maahantuonnin arvonlisäveron perustetta.