Luottamuspula estää digitaalisen liiketoiminnan kasvua

"Tämä ei ole kestävä malli".

Ilmoitus

Kansainvälisen kyselytutkimuksen perusteella ihmisten luottamuspula on pullonkaula digitaalisen liiketoiminnan kasvulle. Myös tekoälyn mahdollistama kehitys on vaarassa, jos dataa ei saada.

Tekoälyyn ja datapohjaisiin palveluihin on ladattu suuria odotuksia niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla, mutta odotukset uhkaavat lässähtää, jos data ei liiku.

Ilmoitus

Datan liikkumiselle merkittävä este taas on ihmisten kokema luottamuspula digitaalisten palvelujen tarjoajia kohtaan. Neljässä maassa toteutetussa kyselytutkimuksessa peräti 42 prosenttia vastanneista kertoi luottamuksen puutteen palveluntarjoajia kohtaan estävän heitä käyttämästä digitalisia palveluja.

- Datapohjainen talous on toistaiseksi rakentunut isoimpien toimijoiden ehdoilla, jotka keräävät itselleen valtavia datamassoja, joita ne sitten hyödyntävät pitkälti itse päättämillään tavoilla. Suurin osa tästä tapahtuu käyttäjien tietämättä. Kyselyn tulokset osoittavat, että tämä ei ole kestävä malli. Vastedes palvelujärjestelmällä pitäisi olla yhteiset, selkeät ja reilut pelisäännöt datan käsittelyyn, johtaja Antti Kivelä Sitrasta sanoo lehdistötiedotteessa.

Kantar TNS Oy toteutti Sitran toimeksiannosta kyselyn marras-joulukuussa 2018 Suomessa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa, ja vastaajia oli yhteensä yli 8 000.

Luottamus rakentuu vaikutusmahdollisuudesta

Kyselyssä selvitettiin myös esimerkiksi sitä, ovatko tietovuodot ja väärinkäytökset rapauttaneet ihmisten luottamusta dataa kerääviin ja hyödyntäviin palveluihin. Kyselyn mukaan noin kolmannes kaikista vastaajista on väärinkäytösten vuoksi lopettanut tiettyjen palvelujen käytön tai muuttanut tietosuoja-asetuksiaan palveluissa. Vastaavasti kolmannes kertoi, etteivät kohut ole vaikuttaneet mitenkään heidän tapaansa käyttää palveluja.

Kyselyn perusteella luottamus rakentuu teoilla ja mahdollisuudella vaikuttaa itse omien tietojen käyttöön. Vastaajista 56 prosentin mielestä luottamus palveluntarjoajaa kohtaan nousee eniten, mikäli heillä on mahdollisuus hyväksyä tai kieltää omien tietojensa myynti kolmannelle osapuolelle. Rahallinen korvaus tai lisäpalvelut sen sijaan eivät lisää luottamusta.

Oma päätösvalta on ihmisille tärkeämpää kuin valmiiksi tehdyt päätökset. Ihmiset eivät halua tekoälyn tai muun ulkopuolisen tekevän päätöksiä heidän datansa käytöstä, vaan haluavat itse antaa luvan palveluntarjoajalle. Jopa 74 prosenttia suomalaisista vastaajista haluaa antaa itse luvan erikseen jokaiselle palveluntarjoajalle. Saksassa vastaava luku on 60, Hollannissa 47 ja Ranskassa 55.

- Kysely osoittaa, että ihmiset tarvitsevat keinoja tunnistaa luotettavat ja dataa reilulla tavalla käyttävät palvelut reilun kaupan tuotteiden tapaan. Kysely myös osoitti, että ihmiset tarvitsevat lisää tietoa ja työkaluja omien tietojensa hallintaan. Myös liiketoiminnassa tarvitaan uusia työkaluja, jotta GDPR:n linjaukset voidaan täyttää, projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta sanoo tiedotteessa.

Kysely toteutettiin osana Sitran IHAN®-hanketta, jossa rakennetaan reilun datatalouden perustuksia ja luodaan valtioiden rajat ylittävät pelisäännöt sekä ratkaisut reiluun datan vaihtoon ja hyödyntämiseen.