Klarnan tutkimus: Milleniaalit säästävät vanhempiaan tunnollisemmin

”Vain seitsemän prosenttia kertoo olevansa täysin vailla suunnitelmaa tulevaisuuden varalle.”

Klarna on tutkinut milleniaalien, 18-38-vuotiaiden rahankäyttöä. Tutkimus paljastaa, että tämä ikäluokka säästää vanhempia ikäluokkia ahkerammin ja raha-asioista myös puhutaan avoimemmin. Tutkimuksen mukaan taloudellista avoimuutta pidetään jopa omalle hyvinvoinnille tärkeänä.

 

Ilmoitus

Tuloksia sitten

Tutkimuksen mukaan suomalaisista millenialeeista vastuuntuntoisina rahankäyttäjinä itseään pitää 63 prosenttia. 58 prosenttia suomalaisnuorista kertoo suunnittelevansa omaa talouttaan tulevaisuutta silmällä pitäen ja vain seitsemän prosenttia kertoo olevansa täysin vailla suunnitelmaa tulevaisuuden varalle. Vanhemmissa ikäluokissa 51 prosenttia kertoo suunnittelevansa talouttaan, kun taas ilman suunnitelmaa myöntää olevansa 16 prosenttia suomalaisista vanhempien ikäluokkien edustajista. 47 prosenttia suomalaisista milleniaaleista pistää rahaa sivuun säästötililleen joka kuukausi, kun heitä vanhemmista kuluttajista näin tekee vain 37 prosenttia.

Milleniaalit hyödyntävät niin ikään teknologiaa oman taloutensa hoitamisessa. 81 prosenttia kertoo, että teknologia vaikuttaa siihen, miten he hallitsevat talouttaan. Omaa taloutta seurataan esimerkiksi älypuhelinsovellusten kautta reaaliajassa.

  

Raha-asioista myös puhutaan

Nuoremmille sukupolville raha-asioista puhuminen on niin ikään luontevampaa ja henkilökohtaisesta taloudesta keskustellaan niin ystävien kuin kollegoiden kesken. Milleniaaleista 62 prosenttia pitää avoimuutta tärkeänä, kun vanhemmista sitä arvostaa vai alle puolet eli 46 prosenttia.

Milleniaaleista 56 prosenttia on sitä mieltä, että avoimuus raha-asioissa lisää jopa hyvinvointia. Vanhemmasta sukupolvesta vain 42 prosenttia on tätä mieltä.

On hienoa, että suomalaisnuoret uskovat omiin taloudellisiin kykyihinsä ja että he ovat ottaneet säästämisen ja suunnitelmallisuuden tärkeiksi elementeiksi oman taloutensa hallinnassa. Yli kolmasosa suomalaisnuorista olikin sitä mieltä, että heidän sukupolvensa on taloudellisesti vastuuntuntoisempi, kuin millaisen kuvan yhteiskunta heistä antaa. Suomalaisnuoret myös paljastuivat tutkimuksen avoimimmiksi rahasta puhujiksi, mikä on todella ilahduttavaa! Avoin kuluttamiseen ja säästämiseen liittyvä keskustelu johtanee valveutuneempaan päätöksentekoon omaan talouteen liittyen, Klarnan Suomen markkinointijohtaja Jannica Nyman toteaa.

Klarnan teettämään tutkimukseen osallistui kuluttajia kymmenestä maasta: Alankomaat, Australia, Espanja, Iso-Britannia, Itävalta, Norja, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Yhdysvallat. Kyselyyn vastasi yhteensä 20 000 henkilöä.

Ilmoitus