Klarna: Naiset suunnittelevat talouttaan miehiä tunnollisemmin

Klarna julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisnaiset paitsi keskustelevat omista raha-asioistaan, he myös kokevat olevansa vastuullisempia rahankäyttäjiä.

Klarna selvitti rahankäyttöön liittyviä asenteita ja tapoja kymmenessä eri maassa. Sen valossa 69 prosenttia suomalaisnaisista pitää itseään vastuullisina rahankäyttäjinä ja he pitävät rahasta avoimesti puhumista tärkeänä paitsi tabujen rikkomiseksi, myös oman hyvinvointinsa edistämiseksi.

57 prosenttia naisista kertoo niin ikään suunnittelevansa talouttaan tulevaisuutta silmällä pitäen, kun miehistä näin tekee vain 52 prosenttia.

Ilmoitus

46 prosenttia naisista kertoo tutkimuksen mukaan puhuvansa ystäviensä kanssa palkoistaan. Miehistä näin tekee vain 38 prosenttia.

On hienoa, että naiset puhuvat palkoistaan avoimesti. Naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat fakta ja vaikka palkkatasa-arvon saavuttamiseksi vaaditaan isompia yhteiskunnallisia tekoja, on palkoista puhuminen ruohonjuuritasolla oikea suunta isompaan muutokseen. Palkoista puhuminen edistää erityisesti oman osaamisen hinnoittelua niillä aloilla, joilla palkkaan voi vaikuttaa omilla neuvottelukyvyillään, Klarnan Suomen markkinointijohtaja Jannica Nyman sanoo.

12 prosenttia suomalaisnaisista sanoo kuitenkin, ettei puhu palkka-asioista laisinkaan ystäviensä kanssa.

 

Myös säästämisessä eroja

Lyhyellä aikavälillä suomalaiset naiset säästävät miehiä aktiivisemmin. Naisista näin tekee 47 prosenttia, kun miehistä samaan yltää vain 38 prosenttia.

Eroja kuitenkin on, sillä 31 prosenttia miehistä sanoo säästävänsä eläkettä varten, kun naisista vain 22 prosenttia tekee näin.

Miehistä 28 prosenttia uskoo niin ikään pystyvänsä tekemään myös suurempia ostoja, kuten hankkimaan talon, kun naista vain 20 prosenttia kokee näin.

Klarnan tutkimus tehtiin kymmenessä eri maassa ja siihen osallistui noin 20 000 kuluttajaa.

Ilmoitus

 

LUE MYÖS: Klarnan tutkimus: Milleniaalit säästävät vanhempiaan tunnollisemmin