Kiviniemi: Suomessa toimivan kaupan merkitys on suuri

"Työn verotusta on kevennettävä."

Ilmoitus

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari
Kiviniemen mukaan kansainväliset ketjut, verkkokaupat tai digitaalisen
kaupan alustat eivät useinkaan tee Suomessa liiketoimintaansa kehittävää
tutkimus- ja kehitystyötä.

Kiviniemi toteaa Kaupan liiton tiedotteesa, että tätä työtä tehdään usein
pääkonttorien sijaintimaissa tai paikoissa, joihin keskitetään koko konsernia
koskevaa strategista kehitystyötä. Muualla kehitetyt toimintatavat ja
-järjestelmät otetaan sitten käyttöön – ehkä hieman muokattuina – myös
Suomessa. Liiketoiminnan strateginen kehittäminen, suunnittelu ja toimintojen
hallinta luovat enemmän kasvua kuin pelkkänä jakelukanavana toimiminen, vaikka
sitäkin tarvitaan kilpailua kirittämään.

Ilmoitus

Kiviniemen mielestä strategisten toimintojen ja pääkonttorien sijoittuminen on
Suomelle tärkeää toimialasta riippumatta, ei siis pelkästään teollisuuden ja
pankkien osalta.

- Suomessa toimivan kaupan merkitys taloudelle ja yhteiskunnalle on liian suuri väheksyttäväksi, Kiviniemi sanoo tiedotteessa.

Verotus syö kilpailukykyä

Kiviniemen mielestä kaupan tulevaisuuden ja
elinvoimaisuuden tukemiseksi olennaista on verotuksen keventäminen:

- Työn verotus kertautuu hintoihin ja syö kilpailukykyä, ja arvonlisävero rokottaa nimenomaan suomalaista työtä. Työn verotusta on kevennettävä ilman uusien pisteverojen keksimistä tai arvonlisäverotuksen kiristämistä.

Sääntelyn on oltava järkevää, jotta Suomi olisi houkutteleva
toimintaympäristö kaupan yrityksille ja toimintaedellytykset olisivat kaikille
tasavertaiset. Suomessa toimivalle kaupalle ei esimerkiksi saisi asettaa
kustannuksia ja velvoitteita, joita ei ole vaikkapa kansainvälisellä
verkkokaupalla.