Kirjepostin määrä on pienentynyt – Posti jatkaa jakelun keventämistä perjantaisin

Postin jakaman kirjepostin määrä väheni huhti-kesäkuussa 24 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta, logistiikkajätti kertoo.

Postin kirjemääristä 60 prosenttia on hävinnyt sähköisen viestinnän myötä 2000-luvulla.

Vaikka monella palvelualalla kesä on ollut toiminnan kannalta parempaa aikaa kuin kevät, muutos ei näy printtipostin määrän palautumisena. Erityisen selvästi koronapandemian vaikutus näkyy yritysten lisäksi viranomaisten ja yhteisöjen lähettämissä postimäärissä, jotka muodostavat noin 96 % kaikista Postin toimittamista kirjelähetyksistä. Digiloikka on tapahtunut, Postin tuotantojohtaja Sami Reponen sanoo tiedotteessa.

Ilmoitus

Posti jatkaa nyt kesäkuun alussa käyttöönsä ottamaa poikkeusjärjestelyä ja jakaa perjantain kirjepostilähetykset edelleen pääsääntöisesti torstaisin. Järjestely jatkuu toistaiseksi lokakuun loppuun saakka, Posti kertoo tänään. Vähäinen postimäärä ehditään heidän mukaansa lajitella jo aikaisemmin.

Poikkeusjärjestely ei koske sanomalehtien varhaisjakelua eikä pakettien jakelua tai Postin muuta toimintaa.

 

Kysely: Kirjeet mielellään jo varhaisjakelun mukana

Posti julkaisi viime viikolla IROResearchin julkaiseman kyselyn, jonka mukaan 66 prosenttia kaupungeissa ja taajamissa asuvista suomalaisista haluaisi, että postin päiväjakelussa olevat lehdet, kirjeet ja muu posti jaettaisiin jo sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä. Asia perusteltiin ympäristökysymyksillä ja postimäärän vähenemisellä.

Haastateltavia kyselyssä oli tuhat kappaletta ja heiltä kysyttiin "mitä mieltä olet uudistuksesta, että sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjeet ja muu posti jaettaisiin kaupungeissa ja taajama-alueilla yhdellä kertaa mahdollisimman varhain aamulla?"

66 prosenttia piti asiaa erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Kielteisesti tähän suhtautui 13 prosenttia vastanneista ja viidennes ei osannut ottaa asiaan kantaa. Naisista jakeluiden yhdistämistä kannattaa tutkimuksen mukaan 65 prosenttia ja miehistä 68 prosenttia. Jakelun yhdistämistä kannatettiin eniten niissä talouksissa, joihin on tilattu sanomalehti, Posti kertoo tiedotteessa.

Vastaajista 74 prosenttia piti jakeluiden yhdistämistä ympäristötekona ja alle 35-vuotiaista valtaosa eli 87 prosenttia piti ympäristökysymystä erittäin tärkeänä.

Toinen merkittävä syy oli se, että jaettavan paperipostin määrä on vähentynyt huomattavasti.

Ilmoitus

Tutkimuksessa kysyttiin myös kuinka monet tilaavat sanomalehteä ja hieman yli puolet, 52 prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei heille tule sanomalehteä.

IRO Research selvitti asiaa Postin toimeksiannosta heinäkuussa.