Kielletyt aineet rehottavat verkkokauppatuotteissa

Valtaosa EU:n ulkopuolelta tulevista tuotteista ei selviä eurooppalaisista kemikaalisäännöksistä.

Miltei kahdeksan kymmenestä tuotteesta, jotka tulevat Euroopan Unionin ulkopuolelta ei pääse läpi eurooppalaisista kemikaalisäännöksistä. Tämä käy ilmi pohjoismaisesta selvityksestä, joka tarkasteli verkkokauppatuotteita. Tutkimuksen teki Ruotsin Kemikalieninspektionen eli vapaasti suomennettuna Kemikaalivirasto. Tavallisimmin tuotteista löydettiin kiellettyjä aineita, kuten lyijyä ja booria.

Kun ostat netissä on tärkeää ajatella missä yritys sijaitsee. Kun maahantuot kolmannesta maasta, heillä ei useinkaan ole yritystä EU:n sisällä, joka on vastuussa siitä, että tuote täyttää EU-lakien määräämät vaatimukset. Meidän tutkimuksemme osoittaa, että riski on suurempi, etteivät tuotteet tuolloin ole sopeutettu niihin tuoteturvallisuusvaatimuksiin ja kemikaalisisältöihin, jotka ovat voimassa EU:ssa, Kemikalieinspektionenin Karin Rumar sanoo tänään lähetetyssä tiedotteessa.

Ilmoitus

 

"Voimme vain kertoa puutteista"

Pohjoismaisessa verkkokauppaa tarkastelevassa projektissa katsottiin 361 tuotetta yhteensä 161 eri yritykseltä EU:n sisällä ja EU:n ulkopuolella. Kontrollit tehtiin Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Islanti oli mukana tarkkailijana. Mukaan otettiin muun muassa elektroniikkaa, leikkikaluja, mutta myös kemiallisia tuotteita, kosmetiikkaa ja hygieniatuotteita sekä esimerkiksi kasvinsuojeluaineita. Tarkastelun alla oli täyttävätkö tuotteet EU:n kemikaalisäännöt.

Eikä tuloksessa ole hurraamista. 78 prosenttia EU:n ulkopuolelta ostetuista tuotteista oli puutteellisia. Vastaava luku EU:n sisällä ostetuille tuotteille oli 32 prosenttia. Arvion mukaan yksi syy tulokseen saattaa olla se, että EU:n ulkopuolella myyjät ovat usein markkinapaikkoja, jotka välittävät tuotteet, mutta eivät ole niistä sen enempää vastuussa.

Internettiin pohjautuvien yritysten on otettava suurempi vastuu markkinoimistaan tuotteista. Yksi ongelma maan rajojen ulkopuolella olevan verkkokaupan tarkkailussa on, ettei meillä ole samoja mahdollisuuksia asettaa vaatimuksia. Voimme vain kertoa puutteista. EU:n sisällä voimme lähettää tapauksen eteenpäin toiseen jäsenmaahan, mutta EU:n ulkopuolella tätä mahdollisuutta ei useinkaan ole, Rumar kertoo.

 

"Lyijyä ja booria"

Tarkastelluista tuotteista suurimmat puutteet löytyivät elektroniikasta. 57 prosenttia tuotteista sisälsi, niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella olevilta yrityksiltä ostetut, kiellettyjä aineita. Leikkikaluista ja muista tuotteista noin 23 prosenttia sisälsi kiellettyjä aineita.

Kiellettyjen aineiden joukosta löytyi muun muassa lyijyä ja booria, jota esiintyi pääasiassa slime-leikkikaluissa.

Kemikalieinspektionen muistuttaa, ettei satunnaisesti otetut näytteet anna täydellistä kuvaa markkinoista, mutta osoittaa, että EU:n ulkopuolelta tulevista tuotteista löytyy suuremmalla todennäköisyydellä kiellettyjä aineita.

Ilmoitus