Kauppakeskusten myynti laski vähän

Pukeutumisen toimialan pitkään jatkunut myynnin lasku kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä.

Ilmoitus

Suomalaisten kauppakeskusten vertailukelpoinen kokonaismyynti laski 1,1 prosenttia vuoden 2018 loka-joulukuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Pääkaupunkiseudulla myynti laski 0,5 prosenttia, muilla suurilla kaupunkiseuduilla 2,7 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia. Myynnin pudotus oli jyrkintä lokakuussa. Alkuvuoden vahva kasvu nosti koko vuoden kokonaismyynnin tasan prosentin suuremmaksi kuin edellisenä vuonna.

Ilmoitus

Uusi toimialaluokittelu

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindekseissä on otettu käyttöön uusi, vähittäiskaupan rakenteen muutosta kuvaava toimialaluokittelu. Uusi luokittelu ottaa huomioon erilaisten palvelujen osuuden kasvun kauppakeskuksissa, ja esimerkiksi viihde- ja vapaa-ajan palvelut on uudessa luokituksessa erotettu omaksi toimialakseen.

Pukeutumisen toimialan pitkään jatkunut myynnin lasku kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuositasolla myynnin lasku oli 4,8 prosenttia. Kaikilla muilla uuden luokittelun mukaisilla toimialoilla myynti kasvoi vuoden 2018 aikana edelliseen vuoteen verrattuna.

Viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen myynti kasvoi peräti 19 prosenttia, ja nousu oli jyrkintä pääkaupunkiseudulla. Viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen osuus kauppakeskusten kokonaismyynnistä on kuitenkin toistaiseksi pieni, vain parin prosentin luokkaa.

Myös muiden kaupallisten palvelujen, kauneuden ja terveyden tuotteiden sekä kahviloiden ja ravintoloiden myynti kasvoi selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kauppakeskusten suurimman toimialan, päivittäistavara- ja tavaratalokaupan myynti nousi vuositasolla 0,8 prosenttia.  

Kävijämäärät pienenivät eniten pääkaupunkiseudulla

Vertailukelpoisen kauppakeskuskannan kävijämäärä laski viimeisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuositasolla kävijämäärä väheni 1,6 prosenttia. Kävijämäärät pienenivät eniten pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa.

Kun uudet kauppakeskukset ja olemassa olevien keskusten laajennukset ja remontit otetaan mukaan tarkasteluun, nousee kauppakeskusten kokonaismyynnin viimeisen vuosineljänneksen kasvu 1,2 prosenttiin ja kävijämäärien kasvu 2,2 prosenttiin. Vuositasolla koko kannan myynti kasvoi 4,6 prosenttia.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 38 kauppakeskusta.