Kauppakeskusten myynti kasvoi hieman vuoden toisella neljänneksellä

Myynti ollut kaupan yleistä kehitystä maltillisempaa.

Ilmoitus

Suomalaisten kauppakeskusten vertailukelpoinen kokonaismyynti kasvoi 1,6 prosenttia vuoden 2018 toisella neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Suomen kauppakeskysyhdistys ilmoittaa lehdistötiedotteessa, että myynti kasvoi pääkaupunkiseudulla ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa suurissa kaupungeissa, kun taas muualla Suomessa myynti laski hienoisesti. Kauppakeskusten myynnin kehitys on kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla ollut vähittäiskaupan yleistä kehitystä maltillisempaa.

- Kauppakeskusten toimialoista eniten myyntiään kasvattivat kahvilat ja ravintolat, kauneus ja terveys sekä vapaa-ajan liikkeet. Myös pukeutumisen myynti kasvoi pitkän laskukauden jälkeen hienoisesti, erityisesti toukokuun vahvan myynnin ansiosta. Päivittäistavaran ja tavaratalojen myynti oli kauppakeskuksissa täsmälleen samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla, tidotteessa sanotaan.

Kävijämäärä laski

Vertailukelpoisen kauppakeskuskannan kävijämäärä laski 1,6 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kävijämäärien lasku kuitenkin hidastui vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla kävijämäärän laskuun vaikutti lukuisten kauppakeskusten laajennus- ja muutostyöt sekä länsimetron valmistuminen.

- Kun uudet kauppakeskukset ja olemassa olevien keskusten laajennukset ja remontit otetaan mukaan tarkasteluun, nousee kauppakeskusten kokonaismyynnin toisen vuosineljänneksen kasvu 2,9 prosenttiin. Pidemmällä aikajänteellä kauppakeskuskannan kasvun vaikutus on vielä selvästi suurempi: 12 kuukauden tarkastelujaksolla kauppakeskusten kokonaismyynti kasvoi pääkaupunkiseudulla 7 prosenttia ja koko maassa 5,6 prosenttia.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy. Myynti- ja kävijätietoja on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Indekseillä edistetään Suomen kauppakeskusmarkkinan läpinäkyvyyttä sekä tarjotaan markkinatietoa kauppakeskusjohtamisen tueksi. Uusimmassa päivityksessä on mukana 40 kauppakeskusta, mikä kattaa noin 80 prosenttia koko toimialan kokonaismyynneistä sekä liiketilaneliöistä ja antaa siten kattavan kuvan koko toimialan kehityksestä.