Kauppakeskusbarometri 2018: Verkkokauppa haastaa kauppakeskukset

Kaupungistumisen vaikutukset positiivisia.

Muuttuva kuluttajakysyntä ja etenkin verkkokauppa haastaa kauppakeskustoimijat kehittämään tarjontaa ja tavaroiden sijaan kuluttajia houkutellaan kauppakeskuksiin erilaisilla palveluilla. Tämä selviää tuoreesta Suomen Kauppakeskusyhdistyksen Kauppakeskusbarometrista, joka kartoittaa kauppakeskusliiketoiminnan tulevaisuudennäkymiä.

Ilmoitus

Kauppakeskusyhdistyksen tiedotteessa todetaan, että kauppakeskusammattilaiset arvioivat toimintaympäristön luovan hyvät puitteet liiketoiminnalleen: 75 prosenttia barometrin vastaajista arvioi yleisen taloustilanteen vaikuttavan positiivisesti kauppakeskusliiketoimintaan seuraavien kolmen vuoden aikana.

- Kaupungistumisen vaikutukset nähdään vielä tätäkin positiivisempina: lähes 90 prosenttia kauppakeskusammattilaisista arvioi kaupungistumisen tukevan liiketoimintaansa. Kauppakeskusten kävijämäärien ja kokonaismyynnin uskotaan jatkavan kasvuaan, mutta tarjonnan kasvu ja vähittäiskaupan murros kärjistävät eroja sekä kauppakeskusten että eri vuokralaistoimialojen välillä, tiedotteessa sanotaan.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset haasteina

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset haastavat vähittäiskauppaa entistä vakavammin. 86 prosenttia kauppakeskusammattilaisista arvioi verkkokaupan kasvun vaikuttavan negatiivisesti kauppakeskusten liiketoimintaedellytyksiin. Näkemykset ovat synkistyneet vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset näkyvät myös vahvana uskona palvelujen tulevaisuuteen, ja peräti 85 prosenttia vastaajista arvioi etenkin viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen kysynnän kasvun edesauttavan kauppakeskusten liiketoimintaa tulevina vuosina.

Palvelujen osuus kasvaa 

Kun verkkokauppa ja kuluttajien käyttäytymisen muutos haastavat tavaroiden kauppaa, painottuu kauppakeskusten tilankäyttö entistä vahvemmin erilaisiin palveluihin, jotka saavat asiakkaat tulemaan paikan päälle viettämään aikaa ja kuluttamaan. 90 prosenttia vastaajista arvioi kahviloiden ja ravintoloiden kasvattavan tilankäyttöään kauppakeskuksissa, ja kaupallisten palvelujen tilankäytön kasvua ennakoi yli 80 prosenttia vastaajista.

- Myös kauneuden ja terveyden ja vapaa-ajan tuotteita ja palveluja tarjoavien liikkeiden sekä julkisten palvelujen odotetaan kasvattavan merkitystään kauppakeskuksissa edelleen.

Pukeutumisen ja tavaratalokaupan rooli pienenee

Voimakkaimmin vähittäiskaupan murros ravistelee pukeutumisen toimialaa, ja 80 prosenttia barometrin vastaajista arvioi pukeutumisen liikkeiden käyttämien neliöiden määrän vähenevän kauppakeskuksissa lähivuosina. Toimialan myynnin laskua ennakoi lähes yhtä suuri osuus vastaajista.

Ilmoitus

Näkemykset pukeutumisen toimialan liikkeiden tulevaisuudesta ovat heikentyneet selkeästi vuoden takaiseen barometriin verrattuna. Myös tavaratalomyymälöiden myynnin ja tilankäytön ennakoidaan jatkavan supistumistaan. Päivittäistavaramyymälöiden rooli ja merkitys kauppakeskusten ankkurivuokralaisina säilyy vahvana. Barometrivastaajista 47 prosenttia odottaa päivittäistavaran myynnin kasvavan, ja valtaosa arvioi tilankäytön säilyvän suurin piirtein nykyisellä tasollaan.