Kaupan liitto: Apteekkisääntely on päivitettävä nykyaikaan

"Suomessa on oltava valmiudet vastata eurooppalaiseen lääkkeiden verkkokauppaan."

Ilmoitus

Kaupan liiton mielestä suomalainen lääkejakelujärjestelmä vaatii kipeästi uudistamista. Sen mukaan nykyjärjestelmä on joustamaton ja siitä aiheutuu veronmaksajille merkittäviä kustannuksia vuositasolla.

Liitto toteaa, että Suomessa apteekkitoiminnan harjoittamiseen kohdistuva sääntely poikkeaa muusta terveydenhuollosta. Esimerkiksi alalle pääsyä rajoitetaan tiukasti, ja uusien apteekkien perustaminen on hidasta.

Ilmoitus

-Perusteita muusta terveydenhuollosta poikkeavalle sääntelylle ja kilpailun rajoittamiselle ei nykypäivän voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä enää kuitenkaan ole. Uudistukset pitää tehdä asiakkaan ja yhteiskunnan tarpeista nousten. Suomi voisi ottaa tässä mallia esimerkiksi muista Pohjoismaista, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Perustuu liikaa kivijalkaapteekkiin

Kiviniemen mukaan oikein kohdennettu sääntely ja rahoitusmalli mahdollistavat apteekkitoiminnan ja -palveluiden kehittäminen tulevaisuudessa asiakaslähtöisesti.

- Suomessa on oltava valmiudet vastata eurooppalaiseen lääkkeiden verkkokauppaan, asiakkaiden muuttuviin palvelutarpeisiin ja digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin, Kiviniemi sanoo.

-Lääkejakelujärjestelmämme perustuu tällä hetkellä liiaksi kivijalka-apteekkiin, johon asiakas tulee palvelua saadakseen. Itse asiassa palvelun pitäisi mennä asiakkaan luokse, hän täsmentää.

Kaupan liiton mielestä reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti apteekkien ulkopuolella pitäisi vapauttaa turvallisen ja rajatun valikoiman puitteissa. Itsehoitolääkkeiden myynnin salliminen päivittäistavarakaupoissa parantaisi niiden saatavuutta, asiakkaiden saamaa palvelua ja alentaisi lääkkeiden hintoja.