Kaupan liiton kysely: Neljäsosa kertoo liikevaihtonsa romahtaneen

Kahdella viidesosalla kaupan yrityksistä liikevaihto on romahtanut yli puolella, neljäsosalla jopa 70 prosenttia ja yli puolet on vähentänyt henkilökuntaansa – tavallisimmin lomauttamalla.

Kaupan liitto teki jäsenyrityksilleen kyselyn, josta selviää koronan vaikuttaneen erittäin merkittävästi useiden kaupan alan yritysten liikevaihtoon.

Kaksi viidesosaa yrityksistä on menettänyt liikevaihdostaan yli puolet ja runsaalla neljäsosalla myynti on romahtanut jopa yli 70 prosenttia eli lähes kokonaan, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo kyselyn tuloksista tiedotteessa.

Ilmoitus

Kaupan liiton mukaan päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista lähes 40 prosenttia kertoo liikevaihtonsa laskeneen, mutta toisaalta yli puolet on lisännyt myyntiään. Erikois- ja tavaratalokaupan liikevaihto on pudonnut selvästi rajummin. Jopa 87 prosenttia yrityksistä kertoo liikevaihtonsa laskeneen ja noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

Tukkukaupallakaann ei mene hyvin. Puolet tukkukaupoista kertoo tutkimuksen mukaan liikevaihtonsa laskeneen vähintään 50 prosenttia. Ravintoloiden, hotellien ja koulujen sulkeminen on kouraissut eritoten ruokapuolen tukkukauppaa.

Vaikka koronakriisi runteleekin erityisesti erikoiskauppaa, näkyvät sen vaikutukset myös sellaisilla päivittäistavarakaupoilla, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiljentyneissä Pohjois-Suomen lomakeskuksissa, pääteiden liikenneasemilla, rajakauppa-asemilla tai aiemmin vilkkaiden työmatkareittien varrella ja joukkoliikenteen pysähdyspaikoilla, Kurjenoja sanoo.

Tekninen kauppa on sinnitellyt kyselyn valossa muuta tukkukauppaa ja erikoistavarakauppaa paremmin, mutta siellä esimerkiksi logistiikan häiriöt ja komponenttien ja materiaalien saatavuus ovat alkaneet vaivaamaan.

Jos teollisuus ja rakentaminen kotimaassa ja ulkomailla hiljenevät, vaikutukset heijastuvat myös teknisen kaupan liikevaihtoon nykyistä voimakkaammin, Kaupan liitto kirjoittaa tiedotteessaan.

 

Yli puolella ei ole digitaalisia myyntikanavia

Kaupan liiton kyselyn mukaan puolella yrityksistä ei ole digitaalisia myyntikanavia. Kaupat, joilla on käytössään digitaaliset myyntikanavat kertovat verkkomyyntiinsä lisääntyneen. Erityisesti tämä näkyy päivittäistavarakaupassa.

Verkkoon siirtynyt ostaminen ei riitä kumoamaan kokonaiskysynnän laskua. Nekin erikois- ja tavaratalokaupat, joilla on ollut jo pitkään toimiva ja paljon käytetty verkkokauppa, ovat menettäneet myyntiään, Kurjenoja muistuttaa.

Ilmoitus

 

Yli puolet vähentänyt henkilöstöä

Yli puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo vähentäneensä henkilöstönsä lukumäärää huhtikuun alkupäiviin mennessä. Tavallisinta on ollut henkilöstön lomauttaminen.

Marketeissa ja päivittäistavarakaupassa tilanne on hyvä, mutta erikois- ja tavaratalokaupassa jopa 77 prosenttia kertoo leikkauksista, etupäässä lomautusten muodossa.

Teknisen kaupan tilanne on kyselyn valossa toistaiseksi maltillinen, mutta saattaa pahentua.

Työntekijöitään vähentäneissä yrityksissä on paljon myös kaupan suuria työllistäjiä. Kyselyn tulosten perusteella suhteessa eniten työntekijöitään ovatkin tähän mennessä vähentäneet kaikkein pienimmät ja suurimmat yritykset. Kokonaisuudessaan kaupan ala on vähentänyt työntekijöistään jo neljäsosan, Kurjenoja kertoo.

Yli puolet yrityksistä aikoo myös lisätä tai jatkaa jo tehtyjä henkilöstön vähennyksiä seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Neljäsosa kaupan yrityksistä on kyselyn mukaan epävarmoja toimintansa jatkumisesta ylipäätään ja suurin epävarmuus on erikois- ja tavaratalokaupassa.

 

Tukitoimilla ei ole vaikutusta

65 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, ettei jo tehdyillä tukitoimilla ole erityistä vaikutusta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

Todennäköisenä syynä tähän on se, että hallituksen tekemät toimenpiteet eivät auta koronakriisin kaupalle aiheuttamiin ongelmiin, joita ovat erityisesti kysynnän määrän putoaminen sekä liian suuret kiinteät kulut, kuten henkilöstö- ja vuokrakustannukset, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo tiedotteessa.

Hallituksen olisikin aivan oleellista lisätä purevuutta yritysten tukitoimiin, jotta niitä voidaan käyttää myös kiinteisiin kustannuksiin ja akuutin kassakriisin selättämiseen. Pelkät lainat eivät nyt ratkaise ongelmia, Kiviniemi tähdentää.

Kaupan liitto teki kyselyn jäsenyrityksilleen 2-6.4.2020 ja siinä selvitettiin kaupan eri alojen yritysten tilannetta koronakriisin aikana. Kaupan liitto esitteli kyselyä tiedotteessaan eilen.