Ikea Suomi tavoitti energiaomavaraisuuden jo vuonna 2017

Kartoittaa aurinkoenergian mahdollisuuksia Suomessa.

Ruotsin Ikea rummutti viime viikolla aloittaneensa aurinko- ja tuulivoimalla tuotetun sähkön myynnin. Ikea on lisännyt naapurimaassa jo aikaisemmin verkkokauppansa valikoimaan hinnaltaan kilpailukykyiset Solstråle-nimiset aurinkopaneelit, joiden kysyntä on ollut kohtalaisen kovaa. Tuotetta on myyty tähän mennessä 1600 pakettia. Nyt valikoimaan lisättiin ilmastopositiivinen sähkö yhteistyössä Svea Solarin kanssa. Aurinkopaneelit ja sähkö ovat toisistaan riippumattomat tuotteet.

Konsernitasolla Ikea on kertonut moneen otteeseen, että sen tavoitteena on olla ilmastopositiivinen vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että konserni aikoo vähentää kasvihuonepäästöjä enemmän kuin mitä koko IKEA-toimitusketju tuottaa.

Ilmoitus

Millaiset ovat sitten Ikea Suomen suunnitelmat? Aikooko se lisätä naapurimaan tavoin aurinkokennot verkkokauppansa valikoimaan ja millainen strategia sillä on sähkön myynnin osalta?

Ikea Suomi ei ole noviisi uusiutuvan energian alalla. Yhtiö omistaa Suomessa yhteensä viisi tuulipuistoa, jotka tuottavat vuositasolla noin Jyväskylän tai Lahden kokoisen kaupungin kotitalouksien verran uusiutuvaa energiaa. 

Suomessa Ikea saavutti energiaomavaraisuuden jo neljä vuotta sitten, 2017, kun se avasi ensimmäisen oman tuulipuistonsa Kemin Ajokseen. Virstanpylväs oli jossain määrin saavutettu tätäkin aikaisemmin, sillä yhtiön pohjoismaiset toiminnat saavuttivat energiaomavaraisuuden jo vuonna 2015 Ruotsin tuulivoimaloiden ansiosta.

IKEA omistaa nyt (Suomessa) yhteensä viisi tuulipuistoa, jotka tuottavat puhdasta energiaa yhteensä 520 gigawattituntia vuosittain. Tämä kattaisi 104 000 kotitalouden vuosikulutuksen kokonaan. IKEA Suomen panostukset uusiutuvaan energiaan tukevat koko konsernin tavoitetta olla vuoteen 2030 mennessä ilmastopositiivinen. Energiaomavaraisuuden saavutimme Suomessa ensimmäisen tuulipuistomme valmistuttua vuonna 2017. Tuulivoimalla tuottamamme sähkö, jota emme omiin toimintoihimme tarvitse myydään valtakunnalliseen verkkoon, jota kautta sähkö tulee kotitalouksien ja yritysten saataville, Ikea Suomen vastuullisuuspäällikkö Pirjo Pyykkö-Tuominen kertoo sähköpostitse Ehandelille.

 

”Pyrkimyksenä saada kaikille markkinoille 2025 mennessä”

Ikea pilotoi tällä hetkellä aurinkovoiman käyttöä eri muodoissa sen eri markkina-alueilla. Pirjo Pyykkö-Tuominen sanoo Ikea Suomen seuraavan parhaillaan muiden markkinoiden pilotteja ja he tarkastelevat myöhemmin mahdollisuuksien sopivuutta Suomen olosuhteisiin sekä millainen palveluiden kysyntä olisi täällä.

Globaalisti Ingka-konserni lanseerasi vuonna 2015 IKEA Home Solarin, jonka tavoitteena on helpottaa kattojen muuntamista mikrovoimaloiksi. Home Solar -ratkaisua tarjotaan asiakkaille kuudella markkina-alueella, ja vuoteen 2025 mennessä se pyritään tuomaan Ingka-konsernin kaikille markkinoille. Suomessa kartoitamme tällä hetkellä tilannetta tämän suhteen, eli päätöksiä emme ole vielä tehneet. Pidämme tätä kuitenkin hyvin kiinnostavana ja ajankohtaisena, ja suhtaudumme tulevaisuuden kehitykseen varsin positiivisesti, Pirjo Pyykkö-Tuominen sanoo.

 

Ilmoitus

”Aurinkoenergia on tärkeä osa tätä kokonaisuutta”

Ingka-konserni, joka on Ikean emoyhtiö, on sitoutunut uusiutuvan energian tuotantoon ja aurinkoenergia on Pirjo Pyykkö-Tuomisen mukaan tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Omistamme nyt globaalisti yhteensä 547 tuuliturbiinia 14 maassa, sekä yli 935 000 IKEA-rakennuksien katoille asennettua aurinkopaneelia ja 715 000 muualla sijaitsevaa aurinkopaneelia. Yhteensä koko uusiutuvan energian tuotantomme on globaalisti yli 1,7 gigawattia, joka vastaa miljoonan eurooppalaisen kotitalouden vuosittaista energiankulutusta.

Globaalisti konserni on sijoittanut 2,5 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan vuodesta 2009 alkaen. 

Keväällä kerroimme vielä lisäävämme investointejamme uusiutuvaan energiaan 4 miljardilla eurolla, kokonaisuuden kasvaessa näin yhteensä 6,5 miljardiin euroon. Ennen kaikkea uusiutuvan energian kasvava käyttö liittyy koko Ingka-konsernin tavoitteeseen olla vuoteen 2030 mennessä ilmastopositiivinen, hän sanoo.

Ikea tunnetaan kuitenkin uusiutuvaa energiaa ja aurinkopaneeleja paremmin edelleen huonekaluista, keittiöistä ja muusta kodinsisutukseen liittyvästä. Niille, jotka haluavat jatkossakin sisustaa kotinsa yhtiön tuotteilla Pirjo Pyykkö-Tuomisella on rauhoittava viesti.

Liiketoimintamme ydin on jatkossakin tietysti kodinsisustamisen sekä siihen liittyvien tuotteiden ympärillä.

Eikä tätäkään tarvitse aina tehdä ympäristön kustannuksella. Ikea tunnetaan jo nyt muun muassa second hand-myynnistä ja esimerkiksi Norjassa, jossa monet Ikea-pilotit näkevät päivänvalonsa, lanseerattiin kesällä The Trash Collection. Se koostui tienvarsille hylätyistä huonekaluista, jotka saivat Ikean asiantuntevassa käsittelyssä uuden elämän ja päätyivät myyntiin pitkulaisen maan tavarataloihin.